จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2018

สุขภาพของพระเจ้าคือธรรมชาติของคุณ
DIVINE HEALTH IS YOUR NATURE

ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น (3 ยอห์น 1:2)

Continue reading