อาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

ไม่มีสิ่งใดที่เกิดผล ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์
NOTHING WORKS WITHOUT THE HOLY SPIRIT

Continue reading