เสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2018

คำอธิษฐานที่ได้ผล
THE PRAYER THAT WORKS

“แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐาน อย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือนบรรดาคนต่างชาติ เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระจึงจะโปรดฟัง” (มัทธิว 6:7)

Continue reading