เพราะ​เรา​ไม่​ได้​ต่อ​สู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อ​สู้​กับ​พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอบ​ครองพวก​ภูต​ผี​ที่​มี​อำ​นาจ พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอง​พิภพ​ใน​ยุค​มืด​นี้ ต่อ​สู้​กับ​พวก​วิญ​ญาณ​ชั่ว​ใน​สวรรค​สถาน (เอเฟซัส 6:12)

มีคนที่ชอบทำให้ตัวเองเชื่อว่าพวกวิญญาณชั่วนั้นไม่มีอยู่จริง นั่นคือพวกมันเป็นแค่จินตนาการที่เราคิดขึ้นมาเอง แต่พวกเขาคิดผิด! พวกวิญญาณชั่วนั้นมีจริง และบ่อยครั้งที่ซาตานก้าวหน้าเนื่องจากความไม่รู้ของหลาย ๆ คนที่ได้เผยแพร่คำหลอกลวงว่ามันไม่มีอยู่จริง แต่ข้อพระคัมภีร์หลักของเราบอกเราว่าเราต่อสู้กับ “…พวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน” นี่คือพวกวิญญาณชั่ว

จนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาซาตานและพวกวิญญาณชั่วจะทำทุกอย่างเท่าที่พวกมันสามารถทำได้เพื่อเข้าหาคุณ ทำลายการงานของคุณ และพยายามทำให้คุณผิดหวัง แต่จงอย่ากลัว พวกมันไม่สำคัญ ในพระคริสต์คุณมีชัยชนะเหนือซาตานและพวกสมุนแห่งความมืด พวกมันก็เป็นแค่พวกกบฏ อาละวาดและพยายามที่จะสร้างความหายนะ และทำให้คนที่อนุญาตพวกมันให้ผิดหวัง

นี่คือเหตุผลที่คุณต้องรู้และอยู่ในพระคำและรักษาชัยชนะของคุณในพระคริสต์ไว้ พระคัมภีร์กล่าวว่าจง​ต่อ​สู้​กับ​มาร แล้ว​มัน​จะ​หนี​ท่าน​ไป (ยากอบ 4:7) คุณต่อต้านมารได้อย่างไร? ด้วยพระคำ

ไม่ว่าสถานะทางสุขภาพที่ไม่สามารถอธิบายทางการแพทย์ได้ หรือปัญหาเกี่ยวกับงาน ธุรกิจ หรือครอบครัวของคุณจะเป็นอย่างไร จงกล่าวยืนยันพระคำ! เอเฟซัส 6:13 กล่าวว่า “เพราะ​เหตุ​นี้​จง​รับ​ยุทธ​ภัณฑ์​ทั้ง​ชุด​ของ​พระ​เจ้า​ไว้ เพื่อ​ท่าน​จะ​สา​มารถ​ต่อ​สู้​ใน​วัน​ชั่ว​ร้าย​นั้น และ​เมื่อ​ทำ​ทุก​อย่าง​แล้ว​จะ​ยัง​ยืน​หยัด​อยู่​ได้วันชั่วร้ายคือเมื่อซาตานโยนลูกดอกของมันใส่คุณ มันเป็นวันแห่งวิกฤต วันที่คุณเป็นเป้าหมายของศัตรู วันชั่วร้ายจะมาถึง และมันจะไม่มาเพียงครั้งเดียว แต่ตราบใดที่คุณยังอยู่ในพระคำสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า คุณก็จะได้รับชัยชนะเสมอ!

คุณดำเนินชีวิตและดำเนินการในอาณาจักรแห่งความสว่างที่ซาตานไม่มีโอกาส คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ คุณมีบางอย่างที่พวกวิญญาณชั่วไม่สามารถต้านทานได้ นั่นคือพระนามของพระเยซู จงใช้และมีชัยอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริเสมอ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันดำเนินชีวิตและดำเนินการในอาณาจักรแห่งความสว่างด้วยสิทธิอำนาจเหนือซาตานและพวกลูกสมุนแห่งความมืด ไม่มีอาวุธใดที่ต่อต้านฉันจะจำเริญได้ ฉันดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ และความเชื่อของฉันเป็นอาวุธป้องกันตัวจากลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้าย นั่นคือเครื่องมือแห่งชัยชนะเหนือและต่อต้านปฏิปักษ์และความทุกข์ยาก ฉันดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีชัยในพระคริสต์ทุกวัน ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:ลูกา 10:17-19; ยากอบ 4:7; มัทธิว 10:1