อย่า​หงุดหงิดหรือมีกระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆเลย แต่ในทุกสถานการณ์และในทุกสิ่ง ​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ต้องการ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน (สิ่งที่ต้องการที่ชัดเจน) พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ (ฟีลิปปี 4:6 ฉบับ AMPC)

ทั่วโลกทุกวันนี้มีคนมากมายที่กลัว ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับอนาคต แต่รวมถึงในปัจจุบันด้วย มีความกลัวและความหวาดกลัว แต่คำว่า “ความหวาดกลัว” นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ถ้าคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณจะประหลาดใจที่พระคัมภีร์พูดถึงความหวาดกลัวอยู่หลายครั้ง อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงรับประกันกับเราถึงชัยชนะเหนือวิกฤตทั้งหมด พระองค์พูดใน ยอห์น 16:33 ว่า “…ใน​โลก​นี้​ท่าน​จะ​ประ​สบ​ความ​ทุกข์​ยาก แต่​จง​มี​ใจ​กล้า​เถิด เพราะ​ว่า​เรา​ชนะ​โลก​แล้ว”

คุณไม่จำเป็นต้องกังวลหรือวิตกกับเรื่องใดๆ เลย คุณได้เอาชนะซาตาน โลก และวิกฤติทุกอย่างแล้ว “ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย ท่าน​อยู่​ฝ่าย​พระ​เจ้า และ​ชนะ​พวก​เขา​แล้ว เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​พวก​ท่าน​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก” (1 ยอห์น 4:4) ดังนั้นจงหยุดความกลัว จงหยุดความวิตกกังวล ความวิตกกังวลหมายถึงความกังวล มันเป็นสภาวะของความกังวลใจ แต่ข้อพระคัมภีร์หลักของเรากล่าวว่า “อย่าหงุดหงิดหรือมีกระวนกระวายในสิ่งใดๆเลย…”

ถ้าคุณพูดว่า “แต่ฉันอดไม่ได้ที่จะเป็นกังวล” คุณก็กำลังกล่าวหาว่าพระเจ้าโกหกคุณ คุณกำลังกล่าวหาว่าพระองค์ขอให้คุณทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้ ข้อเท็จจริงที่พระองค์กล่าวว่า “อย่าวิตกกังวล” หมายความว่าคุณสามารถดำเนินชีวิตโดยปราศจากความวิตกกังวลได้ ดังนั้นคุณควรตอบสนองว่า “สาธุการแด่พระเจ้า! ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในสันติสุขและการจัดเตรียมของพระคริสต์ ข้าพระองค์ไม่หงุดหงิด! พระองค์ได้ทำให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์สมบูรณ์แบบแล้ว ฮาเลลูยา!” นั่นคือวิธีที่คุณตอบสนองต่อพระเจ้า

จงปฏิเสธที่จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกชายของคุณ ลูกสาวของคุณ สามีของคุณ ภรรยาของคุณ พี่ชายน้องชายของคุณ พี่สาวน้องสาวของคุณ ค่าเช่าบ้านของคุณ สุขภาพของคุณ งาน ธุรกิจ การศึกษาของคุณ หรือเกี่ยวกับอะไรก็ตาม เมื่อคุณทำเช่นนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่าแล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ (ฟีลิปปี 4:7)

คำอธิษฐาน

องค์พระผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่เร้าให้เกิดความเชื่อในหัวใจของข้าพระองค์และขจัดความกลัวและความวิตกกังวลออกไป ข้าพระองค์ปฏิเสธความคิดแห่งความกลัวทุกอย่าง เพราะว่าข้าพระองค์ได้รับการปกป้องจากความเจ็บปวดและความมืดในโลกนี้  ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ในข้าพระองค์ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก ข้าพระองค์เต็มไปด้วยกำลังโดยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่า​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจปกคลุม​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6; 2 ทิโมธี 1:7; มัทธิว 6:25-26