แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า ‘นี่เป็นพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ (เศคาริยาห์ 4:6)

ในเอเฟซัส 5:18-19 อัครทูตเปาโลบอกเราว่า “และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ จง​ปรา​ศรัย​กัน​ด้วย​เพลง​สดุดี เพลง​นมัส​การ และ​เพลง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ คือ​ร้อง​เพลง​และ​สดุดี​จาก​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​ถวาย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า”

ในขณะที่คุณศึกษาพระธรรมกิจการ คุณจะสังเกตเห็นว่าอัครทูตทำพันธกิจในพระนามของพระเยซู ด้วยพระคำของพระเจ้า และโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนั้น วันนี้ก็เช่นเดียวกัน มีคนที่พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะประสบความสำเร็จด้วยกำลังและสติปัญญาตามธรรมชาติของตนเอง แต่ความสำเร็จที่แท้จริงก็หลบหนีไปจากพวกเขา นี่เป็นเพราะว่าพวกเขาทำหน้าที่จากจิตใจ มิติของประสาทสัมผัส ซึ่งจำกัดอย่างแท้จริง

ความสำเร็จที่แท้จริงเกิดขึ้นโดยพระวิญญาณ ถ้าคุณได้พยายามที่จะประสบความสำเร็จด้วยพลังหรือความสามารถของคุณเองก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลิกต่อสู้ดิ้นรนและพึ่งพากลยุทธ์ของพระวิญญาณและพระปัญญาของพระองค์ที่จะนำทางคุณ 2 โครินธ์ 3:5 กล่าวว่า “ไม่​ใช่​เพราะ​มี​ความ​สา​มารถ​ใน​ตัว​เรา​เอง​ที่​จะ​ถือ​ว่า​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​เกิด​จาก​ตัว​เรา​เอง แต่​ความ​สา​มารถ​นั้น​มา​จาก​พระเจ้า”

ศักยภาพ ความสามารถ สติปัญญา และพระคุณของเราที่เราทำหน้าที่นั้นมาจากพระวิญญาณ จงไว้วางใจในพระองค์ คุณตั้งใจจะทำให้คริสตจักร กลุ่มเซลล์ หรือกลุ่มสามัคคีธรรมของคุณเติบโตได้อย่างไร? คุณตั้งใจที่จะทวีคูณการเงินของคุณหรือขยายธุรกิจของคุณอย่างไร? มันต้องเป็นโดยพระวิญญาณ! พระองค์จะทำให้คุณประหลาดใจขณะที่คุณเดินไปกับพระองค์และอนุญาตให้พระองค์แนะนำคุณในกิจการของคุณ พระองค์จะเปิดเผยถึงความเป็นจริงของแผ่นดินของพระเจ้าและความเป็นจริงของพระสิริของพระเจ้าให้แก่คุณ พระองค์คือกุญแจสู่ชีวิตแห่งชัยชนะที่ไม่สิ้นสุดและความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการทรงสถิตอยู่ภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์ทำและเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ข้าพระองค์เต็มไปด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในการทำพันธกิจของข่าวประเสริฐ ด้วยการสื่อสารถึงการทรงสถิตของพระเจ้าต่อโลกของข้าพระองค์และนำพาดวงวิญญาณจำนวนมากเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

สุภาษิต 3:5-6; กิจการ 4:31; 1 โครินธ์ 14:2