เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด (ลูกา 9:24)

ชายคนหนึ่งแนะนำลูกชายของเขาที่เป็นคริสเตียนไม่ให้กระตือรือร้นเพื่อพระเยซูคริสต์มากเกินไป เขาเป็นห่วงว่าลูกชายอาจจะเสียชีวิตเพราะรับใช้พระเยซูคริสต์และประกาศข่าวประเสริฐ แต่ลูกชายตอบว่า “พ่อครับ ผมแค่ทำในสิ่งที่พระเยซูบอกว่าผมควรทำ ผมกำลังรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของผม”

ชายคนนั้นโกรธเคืองและพูดอย่างรุนแรงว่า “คุณกำลังทำสิ่งที่พระเยซูกล่าวว่าคุณควรทำหรือ? นั่นเป็นสาเหตุที่พระองค์ตายตั้งแต่อายุยังน้อย ตอนอายุ 33 ปี! พวกเขาฆ่าพระองค์!” เช่นเดียวกับชายคนนั้นมีหลายคนที่ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของพระคริสต์หรือความหมายของชีวิต มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณดำรงชีวิตอยู่นานเท่าไร แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่คุณดำรงอยู่

ความจริงก็คือว่าสำหรับคนเช่นนี้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาต้องการมีชีวิตยืนยาวหรือต้องการให้คนที่รักมีชีวิตยืนยาว ถ้าเป็นเช่นนั้น พระเจ้าได้ทรงสัญญาถึงนิรันดรกาลกับพวกเขา ปัญหาที่แท้จริงของพวกเขาก็คือการกลัวตาย

ตราบใดที่การกลัวตายครอบงำมนุษย์ เขาก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยศักยภาพที่ดีที่สุดของเขาได้ นั่นคือเขาไม่สามารถทำให้การทรงเรียกในชีวิตของเขาสำเร็จได้ เขาจะพูดและทำสิ่งที่เขาไม่ได้เชื่อจริงๆ ทั้งหมดก็เพื่อช่วยชีวิตของเขาให้รอด แต่เราได้อ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่า “…เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต…” จงดำเนินชีวิตของคุณเพื่อพระคริสต์อย่างเต็มที่! คุณต้องสามารถพูดได้ว่า “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะยืนหยัดเพื่อพระเยซูคริสต์และแผ่นดินของพระองค์! ฉันจะประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น!”

จงระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ในลูกา 10:19 ว่า “นี่​แน่ะ เรา​ให้​พวก​ท่าน​มี​สิทธิ​อำ​นาจ​เหยียบ​งูร้าย​และ​แมง​ป่อง และ​ให้​มี​อำ​นาจ​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​ศัตรู​นั้น ไม่​มี​อะไร​จะ​มา​ทำ​อัน​ตราย​พวก​ท่าน​ได้​เลย” ขณะที่คุณออกไปประกาศข่าวประเสริฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดท้ายนี้ อย่ากลัว เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองคือเครื่องป้องกันของคุณ ถึงแม้ตอนนี้พระองค์ก็กำลังพูดกับคุณแบบเดียวกับที่พระองค์พูดกับอัครทูตเปาโลในกิจการ 18:10 ว่า “เพราะ​ว่า​เรา​อยู่​กับ​เจ้า​และ​จะ​ไม่​มี​ใคร​ต่อ​สู้​ทำ​ร้าย​เจ้า เพราะ​ว่า​มี​คน​จำ​นวน​มาก​ใน​นคร​นี้​ที่​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​เรา”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันดำเนินชีวิตอยู่ในมิติแห่งชีวิตที่ซึ่งความตายไม่มีอำนาจ ฉันถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ฉันเอง​ไม่​มี​ชีวิต​อยู่​ต่อ​ไป แต่​พระ​คริสต์​ต่าง​หาก​ที่​ทรง​มี​ชีวิต​อยู่​ในฉัน​ ชีวิต​ซึ่ง​ฉัน​ดำ​เนิน​อยู่​ใน​ร่าง​กาย​ขณะ​นี้ ฉัน​ดำ​เนิน​อยู่​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ ผู้​ได้​ทรง​รัก​ฉัน​ และ​ได้​ทรง​สละ​พระ​องค์​เอง​เพื่อ​ฉัน​ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

อิสยาห์ 41:10; สุภาษิต 29:25; 2 ทิโมธี 1:7