เพราะ​เหตุ​นี้​ข้าพ​เจ้า​จึง​คุก​เข่า​ต่อ​พระ​บิดา (คำ​ว่า บิดา ของ​ทุก​ตระ​กูล​ใน​สวรรค์​ก็​ดี บน​แผ่น​ดิน​โลก​ก็​ดี มา​จาก​คำ​ว่า​พระ​บิดา​นี้) ข้าพ​เจ้า​ทูล​ขอ​ให้​ประ​ทาน​ความ​เข้ม​แข็ง​ภาย​ใน​จิตใจ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​ที่​มา​ทาง​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์​แก่​พวก​ท่าน ตาม​พระ​สิริ​อัน​อุดม​ของ​พระ​องค์ (เอเฟซัส 3:14-16)

ในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา โดยพระวิญญาณอัครทูตเปาโลอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในเมืองเอเฟซัสเพื่อให้ได้รับการเสริมกำลังในมนุษย์ภายในของพวกเขา ถ้าเปาโลอธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่างนั้น ก็ต้องหมายความว่าเขารู้ว่าการได้รับเสริมกำลังคืออะไร และตัวเขาเองต้องได้รับการเสริมกำลัง ดังนั้นเขาจึงไม่ได้พยายามที่จะให้พระเจ้าทำให้พระสัญญาสำเร็จหรือทำบางสิ่งที่เรายังไม่ได้มีในฐานะคริสเตียน

ทำไมเปาโลจึงอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนในเอเฟซัสอย่างนั้น? นั่นเป็นเพราะว่าผู้คนไม่ได้มาถึงความรู้ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเกี่ยวกับกำลังของพระเจ้าที่กำลังทำงานในของพวกเขาเนื่องจากการทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาตระหนักถึงพลังของพระเจ้า กำลังเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณนั้นที่อยู่ในตัวพวกเขา “การเสริมกำลัง” นี้ไม่ได้มาจากสวรรค์ แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในพวกเขาแล้ว เขาต้องการให้พวกเขาเข้าใจพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวพวกเขา และเดินในกำลังของพระองค์

มีพระวิญญาณอยู่ภายในตัวคุณที่เสริมกำลังให้แก่คุณ พระวิญญาณนั้นให้ฤทธิ์อำนาจ ความสามารถในการทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติแก่คุณ ฮาเลลูยา! นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องไม่กล่าวยอมรับหรือยอมรับว่าคุณอ่อนแอ ไม่มีความอ่อนแอในชีวิตของคุณ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ศูนย์รวมแห่งพระสิริ การครอบครอง และพระกำลังทั้งหมดอาศัยอยู่ในตัวคุณอย่างครบบริบูรณ์ ไม่มีส่วนใดของร่างกายของคุณที่มีไว้สำหรับความเจ็บป่วย โรค ความอ่อนแอ หรือมาร พระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณช่วยทำให้วิญญาณ จิตใจ และร่างกายของคุณได้รับการเสริมกำลังและมีชีวิตเสมอ

โรม 8:11 ป่าวประกาศว่า “ถ้า​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์ ผู้​ทรง​ให้​พระ​เยซู​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย พระ​องค์​ผู้​ทรง​ให้​พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​แล้ว​นั้น จะ​ทรง​ทำ​ให้​กาย​ซึ่ง​ต้อง​ตาย​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน” นี่ไม่ใช่คำสัญญาอีกต่อไป แต่เป็นความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ทุกเส้นใยของฉันได้รับกำลังและได้รับการผสมผสานด้วยความสามารถในการทำสิ่งที่มหัศจรรย์ ฉันได้รับการเสริมกำลังและมีพลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมนุษย์ภายในของฉัน ดังนั้นจึงสามารถทำงานทุกอย่างได้ ฉันตระหนักและดำเนินการด้วยกำลังของพระเจ้าที่ทำงานในตัวฉันอย่างเต็มกำลัง ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:เอเฟซัส 6:10; ฟีลิปปี 4:13; โคโลสี 1:9-11


Comments are closed