จันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2014

ให้เกียรติแก่อำนาจฝ่ายวิญญาณ
Honour Spiritual Authority

“แม้กระนั้นเขาเหล่านั้นก็ยังเพ้อฝันกระทำให้ตัวเป็นมลทิน และประมาทอำนาจของผู้ใหญ่ และพูดจาก้าวร้าวศักดิ์สิริเทพ ฝ่ายอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอล ครั้งเมื่อท่านโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสส ท่านเองก็ยังไม่บังอาจกล่าวก้าวร้าวต่อมารเลย เป็นแต่เพียงกล่าวว่า “ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิด” แต่ว่าคนเหล่านี้พูดก้าวร้าวสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจ และการซึ่งเขารู้สึกตามสัญชาตญาณ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ไม่มีความคิด เขาก็ต้องถึงหายนะด้วยการนั้น” (ยูดา 1:8-10)

    มีบทเรียนที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราที่จะเรียนรู้จากท่าทีของทูตสวรรค์มีคาเอล เมื่อถูกโต้เถียงจากซาตานถึงศพของโมเสส มีคาเอลซึ่งมีฤทธิ์เดชและสง่าราศีไม่กล้าที่จะกล่าวหาซาตานซึ่งเป็นมารร้าย สิ่งนี้เป็นเพราะว่าเขาตระหนักว่าซาตานมีสิทธิอำนาจของอาดัม ซึ่งเป็นสิทธิอำนาจที่เหนือกว่าทูตสวรรค์ อาดัมสูญเสียสิทธิอำนาจให้กับซาตานเมื่อเขารับประทานผลไม้ที่พระเจ้าห้ามไม่ให้เขารับประทาน

ผลก็คือ มีคาเอลสามารถเพียงแต่สั่งห้ามซาตานในนามของพระเจ้า สิทธิอำนาจที่เหนือกว่า สิ่งนี้เป็นบทเรียนที่ดีในการที่เราจะใช้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณในฐานะลูกของพระเจ้า คุณไม่ควรที่จะวิจารณ์ ลบหลู่ หรือพูดกล่าวหาคนเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งแห่งสิทธิอำนาจ นั่นคือวิธีในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่กล่าวว่าร้ายคนของพระเจ้า โดยเฉพาะผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐ เพราะว่าพวกเขาถือสิทธิอำนาจของพระเจ้า

1 เธสะโลนิกา 5:12 กล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่าน ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน” บางคนในคริสตจักรมีสิทธิอำนาจเหนือคุณในพระเจ้า และพวกเขาควรได้รับเกียรติตามนั้น

น่าเศร้าที่บางคนในคริสตจักรเชื่อว่าพวกเขาฉลาดกว่าศิษยาภิบาล และต้องการที่จะให้ “คำแนะนำ” หรือสั่งพวกเขาถึงวิธีการในการทำสิ่งต่างๆในคริสตจักร นั่นเป็นสิ่งผิด คุณจะต้องยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณในการเดินในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ และทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำแห่งสติปัญญาที่ได้ประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ นำพาความคิด ถ้อยคำ และการกระทำของข้าพระองค์ สติปัญญาของพระองค์ทำงานภายในข้าพระองค์ในวันนี้ และข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าพระองค์สมบูรณ์แบบ สอนข้าพระองค์ถึงวิธีการในการเดินในสติปัญญาและตระหนักถึงสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กันดารวิถี 26:9-10; 1 ซามูเอล 26:9


Comments are closed