พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2017
อธิษฐานและอดอาหาร
Prayer And Fasting

“พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร” (มาระโก 9:29)

    บางครั้งในฐานะคริสเตียน เราพลาดลำดับของพระเจ้า พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีระเบียบ และระเบียบให้ความหมายกับสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ทั่วโลกนี้ คนมีแนวโน้มที่จะทำให้สับสนในลำดับและพูดว่า “อดอาหารและอธิษฐาน” แทนที่จะเป็น “อธิษฐานและอดอาหาร” การอธิษฐานนั้นมาก่อนการอดอาหารในข้อพระคำ

การไม่เข้าใจลำดับที่ถูกต้องนั้นอาจเป็นเหตุผลที่หลายคนอดอาหารโดยไม่อธิษฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เสียเวลาและเสียพลังงานอย่างมาก การให้ความสำคัญควรจะอยู่ที่การอธิษฐานมากกว่า เป็นการเรียกให้อธิษฐาน และเพราะว่าคุณอธิษฐาน คุณตั้งใจที่จะไม่กิน การอดอาหารเกิดขึ้นเพราะว่าคุณอธิษฐาน ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่กิน

กิจการ 13:2 กล่าวว่า “เมื่อคนเหล่านั้นกำลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่า…” สังเกตการเรียงลำดับ พวกเขากำลังรับใช้พระเจ้าและอดอาหาร คุณจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างไร? ก็โดยในการนมัสการ อธิษฐาน สรรเสริญ และขอบพระคุณ จุดสนใจคือการปรนนิบัติพระเจ้า และเนื่องจากสิ่งนี้ พวกเขาถืออดอาหาร และพระเจ้าก็ตรัสกับพวกเขาหลังจากที่พวกเขาอธิษฐาน

ปีใหม่กำลังจะมาถึง และในการเตรียมพร้อมสำหรับปีที่จะมาถึงนี้ คุณจะต้องใช้เวลาที่จะอธิษฐานและอดอาหาร เลือกวัน หรือถ้าเป็นวันที่ถูกกำหนดไว้ในกลุ่มของคุณ หรือในคริสตจักรของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ จำไว้ว่าวัตถุประสงค์ของการถืออดอาหารคือการอธิษฐาน การปรนนิบัติพระเจ้า

บางคนทำให้ตัวเองยุ่งด้วยกิจกรรมมากมายในช่วงเวลาของการอธิษฐานและถืออดอาหาร เพื่อพวกเขาจะไม่รู้สึกหิว จนกระทั่งถึงเวลาที่สามารถรับประทานได้ ไม่ใช่ อย่าให้เป็นแบบนั้น นอกจากการอธิษฐานแล้ว สิ่งเดียวที่คุณควรจะทำควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอย่างอธิษฐานมากขึ้น เช่นการศึกษาและภาวนาพระคำ

อ่านพระคำหรือหนังสือคริสเตียน ฟังคำเทศนา หรือดูในอุปกรณ์ของคุณ ปิดทีวี วางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ถ้าเป็นไปได้ ปิดโทรศัพท์ของคุณ หรือวางไว้ไกลตัวคุณ คุณไม่ต้องการสิ่งที่ทำให้คุณเสียสมาธิ

ถ้าคุณปรารถนาผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในปีที่จะมาถึงนี้ที่การเจิมจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ คุณจำเป็นต้องทำสิ่งนี้ ใช้เวลาที่มีค่าในการอธิษฐานในภาษาแปลกๆ และทำให้ตัวคุณเองอยู่ในตำแหน่งของความสำเร็จและความยอดเยี่ยม เมื่อคุณรับการแนะนำและแรงบันดาลใจที่คุณต้องการในการทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม และสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับคุณ ไม่เพียงแต่ในปีที่จะมาถึงเท่านั้น แต่ปีต่อๆ ไปอีกด้วย

คำอธิษฐาน

    สรรเสริญพระเจ้า พระองค์อวยพรและทำให้ข้าพระองค์จำเริญขึ้นในทุกสิ่ง และรักษาจิตใจของข้าพระองค์ที่จะเห็นและชื่นชมกับความดีของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระคุณและความอัศจรรย์สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ในปีที่กำลังจะมาถึง วิญญาณของข้าพระองค์พร้อมที่จะได้ยินและรับเอาคำสั่ง คำแนะนำ และสติปัญญาของพระองค์ ที่จะทำให้ข้าพระองค์เข้าสู่ทางแห่งความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้สำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ดานียล 9:3-5; กิจการ 14:23


Comments are closed