วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2020

สร้างแนวคิดและลงมือทำ
Conceptualize And Act

เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ (ฟิลิปปี 2:13) 

คนจำนวนมากมีความคิดที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การเงิน ธุรกิจ พันธกิจ หรืออาชีพ แต่น่าเศร้าที่มีคนจำนวนไม่มากที่สามารถทำให้ความคิดเหล่านั้นสำเร็จหรือทำให้ความคิดเหล่านั้นบรรลุผลได้ ใช่ พวกเขามีความคิดที่เป็นแรงบันดาลอย่างมากซึ่งพวกเขาจะทำหรือสามารถทำได้ แต่พวกเขาก็ผัดวันประกันพรุ่ง หลังจากนั้นไม่นานความคิดที่ท้อใจและสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าเป็น “สิ่งที่มีเหตุผล” ที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจนกระทั่งแรงบันดาลใจถดถอยและความฝันนั้นก็ตายไป

ความสำเร็จมาจาก “การทำ” นั่นคือ การปฏิบัติ ไม่ใช่จากการมองเห็นเท่านั้น นั่นเป็นเหตุผลที่มีผู้คนจำนวนมากที่มีแนวคิดที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ การเมือง หรือพันธกิจ ซึ่งมีความคิดมากมายเหมือนกองถั่ว ซึ่งไม่เคยได้ลงมือทำ ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณฟังพวกเขาพูด คุณจะต้องตกตะลึงกับความคิดอันสูงส่งของพวกเขา แต่พวกเขาขาดแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการลงมือทำ ถ้าสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้บรรยายถึงคุณ การแก้ปัญหานั้นง่ายคุณจำเป็นต้องใคร่ครวญพระคำ พระคำของพระเจ้าเป็นพลังขับเคลื่อน นั่นเป็นเหตุผลที่นอกเหนือจาก “โซเฟีย” (sophia) และ “ซูเนซิส” (sunesis) ซึ่งเป็นสติปัญญาที่แตกต่างกัน 2 ประเภท (โปรดระลึกว่าพระคำของพระเจ้าเป็นสติปัญญาของพระเจ้า) คุณต้องเดินใน “โฟรเนซิส” (phronesis) (สิ่งเหล่านี้เป็นสติปัญญา 3 ประเภทในพันธสัญญาใหม่ฉบับภาษากรีก)

“โซเฟีย” เป็นสติปัญญาทางทฤษฎีหรือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความเป็นจริง มันหมายถึงความเข้าใจโดยรวมของทุกสิ่ง “ซูเนซิส” เป็นสติปัญญาในการวิพากษ์วิจารณ์ นั่นคือความรู้ทางความคิดหรือการวิเคราะห์ ความสามารถในการเข้าใจแนวความคิดและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้น แต่คำว่า “โฟรเนซิส” เป็นสติปัญญาในทางปฏิบัติ มันเป็นพลังซึ่งทำให้คุณทำและพูดสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะคิดเสียอีก

ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้ คือ “สร้างแนวคิด” และไม่ “ลงมือทำ” จงเริ่มวันใหม่ด้วยการใคร่ครวญพระคำ เริ่มต้นด้วย ฟิลิปปี 2:13 พูดออกมาดังๆ หลายๆครั้งทุกวันว่า “เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​เป็น​ผู้​ทรง​กระทำ​กิจ​อยู่​ภาย​ใน​ฉัน ให้​ฉัน​มี​ใจ​ปรารถนา ทั้ง​ให้​ประพฤติ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์  พระองค์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในฉัน เสริมกำลัง ให้พลังแก่ฉัน ไม่ใช่แค่คิดหรือรู้ว่าควรทำอะไร แต่ทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆ” จงฝึกฝนสิ่งเหล่านี้นานเพียงพอ แล้วคุณจะไม่มีความฝันหรือเป้าหมายที่ไม่บรรลุผลซึ่งไม่ได้ถูกลงมือทำ

คนที่ “ลงมือทำ” เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าหลายคนเห็น แต่พวกเขาไม่ได้ลงมือทำ! แต่เมื่อคุณเห็นและลงมือทำ นั่นแยกคุณออกมาเพื่อความยิ่งใหญ่ ดังนั้นโดยพระวิญญาณจงออกไปไล่ตามความฝันของคุณและทำให้เป้าหมายของคุณสำเร็จในปีนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ประทานความคิดที่เหนือธรรมชาติให้แก่ข้าพระองค์ และวิธีแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับชีวิต การงาน และพันธกิจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระคำของคุณ ดังนั้นจึงใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากฤทธิ์อำนาจและพลังที่มีอยู่ภายในซึ่งทำงานอย่างเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจในตัวข้าพระองค์เพื่อทำทุกสิ่งให้สำเร็จ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:กิจการ 1:8; โคโลสี 1:29


Comments are closed