เสาร์ ที่ 18 เมษายน 2015

รักษาความฝันของคุณให้คงอยู่
Keep Your Dreams Alive

“เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29:11)

    คนหนุ่มสาวในทุกวันนี้มีส่วนในอาชญากรรมและความชั่วร้ายมากมายเพราะว่าพวกเขาละทิ้งความฝันของพวกเขา ความฝันของคนหนุ่มสาว และบุคลิกที่มีชัยชนะ บางคนได้ละทิ้งความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดและอยู่กับความพ่ายแพ้ส่วนตัว แทนที่จะมีแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เป็นเรื่องน่าเศร้าใจ

คนหนุ่มสาวที่เข้าไปมีส่วนในอาชญากรรมและความรุนแรงนั้นขาดความเข้าใจ และทำลายชีวิตของพวกเขาเอง พระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายของพระองค์ “ตามพระฉาย” หมายถึงว่าพระองค์ทรงสร้างเราให้เหมือนอย่างพระองค์ ในขณะที่ “ตามพระฉาย” หมายความว่าพระองค์ทรงสร้างเราให้ทำสิ่งต่างๆ เหมือนพระองค์ ถ้าคุณไม่ทำสิ่งต่างๆ เหมือนพระองค์ คุณกำลังทำผิดพลาด และนั่นไม่ใช่ความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ทรงมีแผนการอนาคตอันยิ่งใหญ่สำหรับคุณ

คุณต้องการมีชีวิตอย่างไร? ยึดเอาความฝันแห่งความสำเร็จของคุณ! เมื่อความกลัวและความกดดันของความเป็นหนุ่มสาวรุมล้อมคุณ อย่ายอมแพ้ อย่ายอมตาม แต่มองดูภายในตัวคุณและถามตัวเองว่า “ทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ถ้าพระเจ้าไม่ได้มีแผนการสำหรับฉัน? ถ้าพระองค์ต้องการให้ฉันยากจน ทำไมถึงมีความมั่งคั่งในโลกนี้?” พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของคุณ และพระองค์ตรัสว่า “เงินเป็นของเรา และทองก็เป็นของเรา…” (ฮักกัย 2:8) พระองค์ยังทรงกล่าวอีกว่า “เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด” (สดุดี 50:10) ทำไมทั้งหมดนี้ ถ้าไม่ได้มีไว้เพื่อคุณ?

ให้เข้าใจว่ามีบางสิ่งที่มากกว่านี้สำหรับคุณ อย่าหยุดที่ๆคุณอยู่ รักษาแรงบันดาลใจและความฝันของคุณให้คงอยู่ ศึกษาพระคำของพระเจ้า พระคำคือเข็มทิศที่จะช่วยคุณไปในทิศทางที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตของคุณ สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และกับคริสเตียนคนอื่นๆที่รักพระเจ้า และรักษาความฝันของคุณให้คงอยู่

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความหวังที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ ข้าพระองค์สามารถฝันได้อย่างมั่นใจสำหรับวันพรุ่งนี้ เพราะว่าข้าพระองค์รู้ว่าพรุ่งนี้ของข้าพระองค์ซ่อนอยู่ในพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะให้ความกลัวมีส่วนในชีวิตของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ตั้งมั่นอยู่บนศิลาอันมั่นคง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:9; ยอห์น 8:12


Comments are closed