อังคารที่ 1 มกราคม 2019
ยึดมั่นในพระคำเพื่อตัวของคุณเอง
Stand On The Word For Yourself

“ เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)

     ชีวิตแห่งชัยชนะและชีวิตที่มีชัยซึ่งมีพระสิริเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ของคุณขึ้นอยู่กับความรู้และการประยุกต์ใช้พระคำของพระเจ้า คุณต้องยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าเพื่อตัวของคุณเอง พระเจ้าทรงประทานพระคำของพระองค์เพื่อให้เราดำเนินชีวิตโดยที่คุณสามารถเป็นในทุกสิ่งที่พระองค์ลิขิตไว้สำหรับคุณ คุณสามารถมีและเพลิดเพลินไปกับมัน ถ้าคุณจะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์

ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เราปฏิบัติตามพระคำ หลายคนเชื่อว่าเมื่อเขาตกอยู่ในสถานการณ์บางอย่าง สิ่งที่พวกเขาต้องการคือ “คำอธิษฐานที่มีฤทธิ์อำนาจ” ดังนั้นพวกเขาจึงมักมองหาคริสเตียนที่จะเป็น “ซูเปอร์สตาร์” ที่จะอธิษฐานอย่างมีฤทธิ์อำนาจต่อพระเจ้าเพื่อพวกเขา บางคนกล่าวว่า “แต่ฉันมีหลายคนที่อธิษฐานเผื่อฉันแล้ว แต่สถานการณ์ของฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง”

พระเจ้าไม่เคยพูดว่าการอัศจรรย์ของคุณจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของคำอธิษฐานที่มากมาย สิ่งที่พระองค์ต้องการคือการที่คุณจะสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้ด้วยตัวคุณเอง นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่พระองค์ทรงประทานพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตตามพระคำของพระเจ้า คุณก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้เผยพระวจนะมากมายที่อธิษฐานเผื่อคุณก่อนที่คุณจะสามารถเดินในพระพรของพระเจ้าได้ การปฏิบัติตามพระคำคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ

พระคัมภีร์เปิดเผยให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของพระคำของพระเจ้าอย่างชัดเจน พระคำของพระองค์เป็นความเป็นจริงแน่นอน และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อประสบกับชัยชนะและการถูกยกขึ้นในชีวิตอย่างต่อเนื่องก็คือการดำเนินตามหลักการของพระคำของพระเจ้า ในฐานะของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ พวกเราคือผู้ทำปฏิบัติตามพระคำ เราเป็นผู้ทำตามพระคำ ยกตัวอย่างเช่น พระคำกล่าวว่าคุณชอบธรรม จงเชื่อและยืนยันถึงความชอบธรรมของคุณโดยไม่คำนึงถึงข้อกล่าวหาของซาตานหรือความรู้สึกการกล่าวโทษที่คุณอาจมีในบางครั้ง จงป่าวประกาศว่าคุณได้รับการอวยพร ได้รับความโปรดปรานอย่างมาก และเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่ง เพราะว่าพระคำได้กล่าวไว้อย่างนั้น ฮาเลลูยา

เป็นเรื่องง่ายในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนาในชีวิตและสถานการณ์ของคุณ เมื่อคุณแน่ใจในสิ่งที่พระคำพูดถึงเกี่ยวกับปัญหานั้น แล้วต้องเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้า นี่ไม่ใช่เรื่องของการอธิษฐาน แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเชื่อของคุณเพื่อที่จะได้รับการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับคุณ! นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าเพื่อตัวของคุณเอง

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ความเชื่อของข้าพระองค์อยู่ในพระคำของพระองค์ และมีชัยชนะอยู่เหนือเหตุการณ์ในเวลานี้ ข้าพระองค์เป็นเลิศและก้าวหน้าในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ เพราะว่าข้าพระองค์เดินในแสงสว่างของพระคำของพระองค์ ในพระปัญญา ความชอบธรรม ความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพของพระเจ้า พระสิริของพระองค์เติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 17:6; ยากอบ 5:15; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed