อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2016

มอบความรู้สึกของคุณให้พระองค์
Give Him Your Emotions

“ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ” (โรม 8:26)

    มีการอธิษฐานในพระวิญญาณ และมีการคร่ำครวญในพระวิญญาณ เมื่อคุณอธิษฐานในภาษาแปลกๆ วิญญาณของคุณก็จะอธิษฐาน (1 โครินธ์ 14:14) ดังนั้นจึงเป็นวิญญาณของคุณที่อธิษฐานในภาษาแปลกๆ ถึงแม้ว่าภาษา (ถ้อยคำ) นั้นถูกประทานให้กับวิญญาณของคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยิ่งกว่านั้น เมื่อคุณอธิษฐานในภาษาแปลกๆ วิญญาณของคุณจะได้รับการฝึกฝนและใช้งาน

อย่างไรก็ดี การคร่ำครวญในพระวิญญาณ ไม่ได้เริ่มต้นจากวิญญาณของคุณแต่ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยกับคนที่ยอมจำนนทั้งหมดให้กับพระวิญญาณ คุณอาจจะเริ่มต้นโดยการอธิษฐานในภาษาแปลกๆ และกระตุ้นวิญญาณของคุณ แต่จะไปถึงจุดที่พระวิญญาณเข้ามาครอบครองทั้งหมด ในช่วงเวลานั้นคุณไม่ได้เพียงอธิษฐานในภาษาแปลกๆ เท่านั้น แต่สื่อสารด้วยการถอนหายใจลึกๆ และการคร่ำครวญในพระวิญญาณ ไม่มีคำพูดใดเป็นรูปเป็นร่างออกมา และคุณไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงร้องไห้และร้องคร่ำครวญ พระวิญญาณได้ควบคุมการอธิษฐานทั้งหมด เพราะว่ามีบางสิ่งที่พระองค์ต้องการอธิษฐานผ่านทางคุณ ฮาเลลูยา! นี่คือวิธีอธิษฐานที่สูงที่สุด

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการอธิษฐานนี้คือว่า คุณไม่สามารถเพียงตัดสินใจว่าคุณต้องการจะร้องคร่ำครวญในพระวิญญาณเหมือนกับในกรณีของการพูดภาษาแปลกๆ แต่เป็นพระวิญญาณที่เป็นผู้เริ่มต้นทำ อย่างไรก็ดี คุณสามารถเข้าไปสู่วิญญาณของการอธิษฐานเช่นนั้นและยอมจำนนทั้งหมดต่อพระองค์ ในการทำเช่นนั้นคุณจะต้องให้ความรู้สึกของคุณสื่อสารกับความรู้สึกของพระวิญญาณ เพราะว่าการร้องคร่ำครวญนี้แท้จริงแล้วคือการสำแดงอารมณ์ของพระวิญญาณ เป็นการสำแดงความรู้สึกที่อยู่ส่วนลึก แต่ตอนนี้คือความรู้สึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระองค์แสดงออกผ่านทางเรา

ดังนั้นจงให้ความรู้สึกของคุณแก่พระองค์ ให้พระองค์สำแดงพระองค์เองผ่านทางคุณ ดาวิดกล่าวว่า “ขอทรงสำรวมใจของข้าพระองค์” (สดุดี 86:11) นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการนมัสการ ผ่านทางการนมัสการ เราได้เชื่อมต่อความรู้สึกของเรากับพระองค์ มีความลับมากมายจากแผ่นดินของพระเจ้าที่ให้กับลูกๆ ของพระองค์เพื่อให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ จงเรียนรู้ที่จะยอมจำนนตัวของคุณเองต่อพระวิญญาณ และมอบความรู้สึกของคุณแด่พระองค์ในการอธิษฐาน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะเพลิดเพลินในพระคุณของพระองค์ เดินในความรักของพระองค์ และอยู่ในความสุขในการสามัคคีธรรมกับวิญญาณของพระองค์ วันนี้ในขณะที่ข้าพระองค์ใช้เวลาในการอธิษฐานในพระวิญญาณ หัวใจ ความคิด และความรู้สึกของข้าพระองค์เชื่อมต่อกับวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการทรงนำและเร้าใจให้ประกาศถ้อยคำอย่างถูกต้องที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของข้าพระองค์และในสถานการณ์ต่างๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:27; ยูดา 1:20


Comments are closed