เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
พระองค์ไม่ได้ทรงนำเราผ่านทางความฝัน
He Doesn’t Lead Us Through Dreams

“เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)

     ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราผ่านทางความฝัน พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า “เพราะว่าความฝันนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” แต่กล่าวว่า “เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า…” คุณอาจต้องการถามว่า “แล้วกิจการ 2:17 ล่ะ? นั่นไม่ได้บ่งบอกว่าพระเจ้ายังทรงนำเราผ่านทางความฝันไม่ใช่หรือ?” ไม่ พระองค์ไม่ได้ทรงนำเราอย่างนั้น

เมื่อพระคัมภีร์กล่าวไว้ในกิจการ 2:17 “… ในวาระสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมด… และบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็น” ความฝันมีไว้สำหรับมนุษย์ในรุ่นที่ใช้ความรู้จากประสาทสัมผัส และถ้าคุณเคยฝัน ความฝันที่แท้จริงซึ่งเป็นข้อความจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมีจุดโฟกัสอยู่ที่คุณ คุณเป็นความคิดหลักของความฝันนั้น ไม่ใช่คนอื่น

พระเจ้าไม่เคยให้ใครฝันถึงคนอื่นเลย โยบกล่าวว่า “พระเจ้าทรงตรัสกับมนุษย์ในความฝันยามค่ำคืนเพื่อผนึกคำสั่งไว้เพื่อเตือนพวกเขาจากการถูกทำลาย” (อ่าน โยบ 33:15-18) นั่นอยู่ในพันธสัญญาเดิม นั่นเกี่ยวข้องกับพวกเขา ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่น

บางคนเชื่อในความฝันที่คนอื่นมีเกี่ยวกับพวกเขา และเริ่มมองหา “การบำบัดปลดปล่อย” นั่นไร้สาระ ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว และด้วยเหตุผลบางอย่างมีฝันร้าย นั่นไม่มีความหมายอะไรเลย ตราบใดที่เนื้อหาของความฝันนั้นไม่ได้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าสำหรับคุณ จงปฏิเสธมัน

ตั้งแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา คุณจะไม่พบอัครทูตหรือใครก็ตามในพันธสัญญาใหม่ที่ได้ถูกทำพันธกิจในความฝัน วันนี้พระองค์ทรงนำคุณผ่านพระคำที่ถูกเขียนไว้และผ่านทางความสว่างของพระองค์ในวิญญาณของคุณด้วย นั่นคือพยานที่อยู่ภายใน อย่างไรก็ตามเสียงหรือพยานที่อยู่ข้างในนั้นจะสอดคล้องกับพระคำเสมอ

ดังนั้นอย่าวางพื้นฐานชีวิตของคุณบนความฝัน ถ้าความฝันเหล่านั้นสอดคล้องกับแผนการของพระเจ้าสำหรับคุณ จงอ้างเอาสิ่งเหล่านั้นในพระนามของพระเยซู มิฉะนั้นก็จงทิ้งพวกมันไปและอย่าดำเนินชีวิตอยู่โดยสิ่งเหล่านั้น จงดำเนินชีวิตบนพระคำและการจัดเตรียมของพระเจ้าในพระคริสต์

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับของประทานของพระวิญญาณของพระองค์ที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ไปในทิศทางของน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในวิญญาณ ดังนั้นข้าพระองค์จึงเดินในพระวิญญาณโดยยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อรับการชี้นำและสั่งสอนในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิต ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยบ 33:15-18; เยเรมีย์ 23:28


Comments are closed