ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2018

พระคุณที่จะเป็นเลิศในการงานที่ดีทุกอย่าง
GRACED TO EXCEL IN EVERY GOOD WORK

และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ ท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วย (2 โครินธ์ 9:8)

     คริสเตียนทุกคนมีพระคุณที่จะเป็นเลิศในการงานที่ดีทุกอย่าง ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นบอกว่าพระเจ้าสามารถที่จะสั่งการให้พระคุณทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่ออะไรก็ตามในชีวิตนี้มาถึงคุณ เพื่อที่คุณจะไม่เคยขาดศักยภาพหรือความสามารถ คุณมีคุณสมบัติสำหรับงานทุกอย่าง นั่นคือสิ่งที่หมายถึงการมี “ความพอเพียงในทุกสิ่ง” คุณมีสมรรถภาพ, ทักษะพิเศษ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับความเป็นเลิศในทุกสิ่ง

คำว่า “เพียงพอ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นคือคำว่า “อัลตาร์เคอา” (autarkeia) ในภาษากรีกซึ่งแสดงถึงสถานะของความพอเพียงในตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน พระเจ้าได้ทรงมอบชีวิตที่สมดุลเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพ, มีประสิทธิภาพและมีความสามารถที่คุณไม่ต้องการความช่วยเหลือ! ลองคิด, ดู, และดำเนินชีวิตจากมุมมองของความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัด และโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณได้รับพระคุณที่จะเป็นเลิศในทุกแง่มุมแห่งชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานของคุณ, ครอบครัว, การศึกษา และกิจกรรมประจำวันของคุณ

2 โครินธ์ 3:5 กล่าวว่า “ไม่ใช่เพราะมีความพอเพียงในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความพอเพียงนั้นมาจากพระเจ้า” คำว่า “ความพอเพียง” ครั้งนี้มาจากคำภาษากรีกอีกคำว่า “ฮีคาโนเทส” (hikanotes) ซึ่งหมายถึง ความสามารถ มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถ, ที่จะทำตามหน้าที่ได้ ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับความท้าทายอะไรในชีวิต สิ่งเหล่านั้นก็คือขนมปังสำหรับคุณ คุณมีความสามารถที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้

ไม่น่าแปลกใจที่เปาโลสามารถยืนยันอย่างมั่นใจในฟิลิปปี 4:13 ว่า “ข้าพเจ้าเผชิญทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” ถ้าคุณได้รับเลือกสำหรับบางสิ่งบางอย่าง คุณไม่จำเป็นต้องสงสัยว่าคุณสามารถทำได้หรือไม่ ความสามารถของคุณมาจากพระเจ้า คุณได้รับโอกาสที่จะดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติเป็นพิเศษเพื่อพระสิริของพระเจ้า

แม้ในขณะนี้จงป่าวประกาศว่า “ฉันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น! สิ่งที่ดีกำลังเกิดขึ้นกับฉันและผ่านฉัน ฉันเป็นเลิศและฉันก็มีชีวิตที่เป็นเลิศเพราะฉันได้รับพระคุณในการผลิตความเป็นเลิศ” สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงโปรดประทานพระคุณให้แก่ข้าพระองค์ที่จะเป็นเลิศในการงานที่ดีทุกอย่าง ข้าพระองค์เป็นเลิศและข้าพระองค์ก็มีชีวิตที่เป็นเลิศ เพราะข้าพระองค์ได้รับพระคุณในการผลิตความเป็นเลิศ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทรงทำงานในข้าพระองค์อย่างมาก และข้าพระองค์จะออกไปเพื่อมีผลและมีอิทธิพลต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมฟิลิปปี 4:13; 2 โครินธ์ 4:7;โคโลสี 1:29


Comments are closed