พุธ ที่ 31 ธันวาคม 2014

การปกป้องของพระเจ้าคือมรดกของคุณ!
Divine Protection Is Your Heritage!

“ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้น ที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา นี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า และการให้ความยุติธรรมต่อเขาจากเรา พระเจ้าตรัสดังนี้” (อิสยาห์ 54:17)

    ในฐานะคริสเตียน มีบางสิ่งที่ได้ถูกหยิบยื่นให้กับเราเป็นมรดก การปกป้องของพระเจ้าคือหนึ่งในนั้น คือมรดกของคุณในพระคริสต์ ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้เจ้าจะจำเริญได้ และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้น ที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา นี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า และการให้ความยุติธรรมต่อเขาจากเรา พระเจ้าตรัสดังนี้” (อิสยาห์ 54:17) ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้คือพระสัญญาในพระคัมภีร์เดิม แต่ก็ได้กลายเป็นความจริงสำหรับเราในพระคัมภีร์ใหม่

โรม 8:1 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” นี่คือมรดกของคุณในพระคริสต์ด้วยเช่นเดียวกัน คุณไม่สามารถูกพิพากษาอีกต่อไป สิ่งนี้ทำให้คุณเป็นเจ้านายเหนือชีวิตและสถานการณ์ต่างๆ ลูกา 10:19 กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายคุณได้ นั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้ที่ไม่สามารถถูกเอาชนะได้โดยสิ่งใดที่ศัตรูจะพยายามทำร้ายคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะคุณ

อิสยาห์ 43:2 กล่าวว่า “เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า” จะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้ได้อีกหรือ? เป็นชีวิตที่เรามีในพระคริสต์! ก้าวขึ้นไปและเดินไปข้างหน้า เพราะว่าพระเจ้าคือที่พักพิงของคุณและที่กำบังเข้มแข็งของคุณ พระองค์ทรงเป็นความรอดและผู้ปลดปล่อยของคุณจากกับดักนกและจากโรคที่น่ารังเกียจ

ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตรัสว่า “ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวัน พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรม เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของท่าน ไม่มีการร้ายใดๆ จะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน” (สดุดี 91:5-11) สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ การปกป้องของพระเจ้าเป็นของข้าพระองค์ ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อสู้ข้าพระองค์จะจำเริญได้ และลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ในการพิพากษาข้าพระองค์ประกาศว่าผิด ชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงของพระคำ ดังนั้นชัยชนะเป็นของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 149:5-9; ลูกา 10:18-19


Comments are closed