ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” 

(ฮีบรู 13:5)

นี่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆ! องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ปล่อยให้คุณสิ้นหวังหรือทอดทิ้งคุณ ฉบับ Amplified Classic Translation ช่วยให้เรารู้ด้วยการซ้ำประโยคว่า “เราจะไม่” 3 ครั้ง (เพื่อเน้น) “… เราจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังในทางหนึ่งทางใด หรือล้มเลิกในตัวเจ้า หรือทิ้งเจ้าไว้โดยไม่สนับสนุน [เราจะ] ไม่ [เราจะ] ไม่ [เราจะ] ไม่ปล่อยให้เจ้าสิ้นหวังเลย หรือทอดทิ้ง หรือทำให้ [เจ้า] ผิดหวัง (จงผ่อนคลาย เรายึดเจ้าไว้!) [แน่นอนว่าไม่]”

พระคัมภีร์ข้อนี้เองทำให้ระลึถถึงพระคำของพระเยซูใน ยอห์น 14:18 ว่า “เรา​จะ​ไม่​ละ​ทิ้ง​พวก​ท่าน​ไว้​ให้​เป็น​ลูก​กำพร้า เรา​จะ​มา​หา​ท่าน” ใช่ พระเยซูอยู่ในสวรรค์ แต่พระองค์ไม่ได้ทิ้งเราไว้ให้ปราศจากการสนับสนุน พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราโดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง เปล่าเปลี่ยว หรือเกยตื้น พระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้แก่เรา ไม่ใช่แค่อยู่กับเราเท่านั้น แต่เพื่ออยู่ในเรา พระวิญญาณเดียวกันนั้นได้กลายเป็นความกล้าหาญของคุณ ความช่วยเหลือของคุณ ความพอเพียงของคุณ และทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ

จงมอบชีวิตของคุณไว้ที่พระองค์  สามัคคีธรรมกับพระองค์ และพระองค์จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง พระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่หยุดยึดคุณไว้ หมายความว่าพระองค์อยู่กับคุณตลอดเส้นทางในการเดินทางของชีวิตเพื่อเห็นว่าคุณจะชนะเสมอ พระองค์รู้วิธีดูแลคุณ

ความช่วยเหลือของพระองค์เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรสงสัยเลย นั่นคือเป็นสิ่งที่ถูกรับประกัน พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์เป็น “​ความ​ช่วย​เหลือ​ที่​พร้อม​อยู่​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก” (สดุดี 46:1) ถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก จงแน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ตามลำพัง พระองค์จะพาคุณออกไปหรือแสดงให้คุณเห็นว่าต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะออกมาอย่างผู้ชนะ

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นข้อได้เปรียบสูงสุด ที่ลี้ภัย และพระกำลังของคุณ จงตระหนัก และและซาบซึ้งในการงานของพระองค์ในชีวิตของคุณ และรักพระองค์ด้วยสุดหัวใจของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รัก ฉันยอมรับรู้พระองค์ในฐานะผู้ที่นำพาฉันไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นความได้เปรียบสูงสุด ที่ลี้ภัย และพระกำลังของฉัน ความช่วยเหลือที่​พร้อม​อยู่​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บากของฉัน ฉันได้รับการช่วยเหลืออย่างมากจากพระองค์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าฉันจะก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง และเติบโตขึ้นตลอดเวลา ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

ยอห์น 14:16; ยอห์น 14:26


Comments are closed