วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม  2019

ไม่จำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรน
No Need For The Struggle

“แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง” (กาลาเทีย 5:16)

เอเฟซัส 4:25 กล่าวว่า ดัง​นั้น​จง​ละทิ้ง​ความ​เท็จ ให้​พวก​ท่าน​แต่​ละ​คน​พูด​ความ​จริง​กับ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน เพราะ​เรา​ต่าง​เป็น​อวัยวะ​ของ​กัน​และ​กัน พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้บอกให้คุณต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเลิกโกหก แต่เป็นการบอกให้คุณรู้ว่าตอนนี้เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว ความจริงก็ได้กลายเป็นธรรมชาติสำหรับคุณแล้ว ตอนนี้เป็นเรื่องปกติที่คุณจะดำเนินชีวิตแบบพระคริสต์ ซึ่งก็คือชีวิตแห่งความชอบธรรม

1 ยอห์น 3:9 กล่าวว่า ผู้​ที่​เกิด​จาก​พระเจ้า​ไม่​ทำ​บาป เพราะ​เชื้อ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​คน​นั้น​และ​เขา​ทำ​บาป​ไม่​ได้ เพราะ​เขา​เกิด​จาก​พระเจ้า นักศาสนศาสตร์บางคนลำบากใจกับข้อนี้เนื่องจากมันแตกต่างจากประสบการณ์ของพวกเขา แต่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกอย่างชัดเจนมากว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป!

แต่หลายคนยังสงสัยว่า “สิ่งนี้จะเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อฉันยังพบว่าตัวเองทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีก ถึงว่าฉันจะพยายามไม่ทำบาป?” ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าสิ่งที่อัครทูตเปาโลเขียนในโรม 7:15 ว่า “เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ไม่​ทำ​สิ่ง​ที่​ข้าพ​เจ้า​ปรารถ​นา​ที่​จะ​ทำ แต่​กลับ​ทำ​สิ่ง​ที่​ข้าพ​เจ้า​เกลียด​ชัง​นั้น ดูเหมือนจะสอดคล้องกับชีวิตของพวกเขามากกว่า แต่พวกเขาลืมไปว่าเขากำลังพูดถึงคนที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ นั่นคือคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่

เปาโลกล่าวต่อไปว่า โอย ข้าพ​เจ้า​เป็น​คน​น่า​สม​เพช​อะไร​เช่น​นี้? ใคร​จะ​ช่วย​ให้​พ้น​จาก​ร่าง​กาย​แห่ง​ความ​ตาย​นี้?” (โรม 7:24) และเขาก็ให้คำตอบ เขากล่าวว่า เพราะ​ฉะ​นั้น​ไม่​มี​การ​ลง​โทษ​คน​ที่​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ ผู้ไม่ดำเนินตามเนื้อหนัง แต่ตามพระวิญญาณ (โรม 8:1) สิ่งที่คุณจำเป็นคือการเดินในพระวิญญาณ ข้อพระคัมภีร์หลักของเราบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง

จงตระหนักว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ ความชอบธรรมของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามนั้น เมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะค้นพบว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง นั้นเป็นธรรมชาติสำหรับวิญญาณของคุณ เพราะว่าวิญญาณของคุณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ดังนั้นคุณไม่ควรต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องหรือดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง นั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เรา ความชอบธรรมของพระองค์ในตัวคุณทำให้คุณมีความสามารถในการดำเนินชีวิตเหนือความบาปและปราศจากจิตสำนึกว่าตนบาป

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันยึดการกระทำที่ยอดเยี่ยมของพระคริสต์เป็นแบบอย่าง และสำแดงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ฉันเดินในความเป็นเลิศของพระเจ้าและสำแดงผลและการงานแห่งความชอบธรรม ฉันเดินและดำเนินชีวิตในพระวิญญาณด้วยการทำให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉันสำเร็จอย่างเปี่ยมล้นด้วยพระสิริ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 6:14; 1 ยอห์น 5:18-19; โรม 5:19; โรม 8:13-14


Comments are closed