วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020

เมื่อความเชื่อล้มละลาย
When Faith Is Broke

“…แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ? (ลูกา 18:8)

ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ได้ยินว่าคริสเตียนพูดถึงแพทย์ของพวกเขาราวกับว่าเขาเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะได้ยินพวกเขาพูดประโยคทำนองนี้ว่า “ฉันปวดท้อง ดังนั้นฉันจึงไปหาหมอ และเขาบอกฉันว่าต้องทำอะไร” พวกเขารับคำแนะนำของแพทย์ราวกับว่าคำแนะนำนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ลองนึกถึงภาพของคริสเตียนที่รู้สึกปวดหัวมา 2 สัปดาห์แล้ว คุณคิดว่าสิ่งต่อไปที่เขาพูดคือวิธีที่เขายืนหยัดต่อต้านมันในพระนามของพระเยซู และมันก็หายไป แต่คำพยานของเขาคือเขาโทรหาหมอของเขาซึ่งให้ยาที่ดีมากแก่เขาซึ่งจัดการกับโรคนั้น

คำถามที่ต้องถามคนเช่นนี้คือ “ความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหน? พระคำของพระเจ้าอยู่ที่ไหนในชีวิตของพวกเขา? พวกเขากำลังทำสิ่งต่างๆ เนื่องจากแพทย์พูดกับพวกเขา ไม่ใช่พระคำหรือพระวิญญาณ ช่างน่าเศร้าจริงๆ! คริสเตียนที่พบว่าตัวเองในสถานการณ์นี้มีปัญหาหลักก็คือความเชื่อของพวกเขาพังทลายหรือล้มละลาย

ข้อความแห่งความเชื่อสอนว่าเมื่อคุณรู้สึกว่ามีอาการในร่างกายของคุณ คุณขนาบมันในพระนามของพระเยซู คุณสั่งให้ซาตานออกไป! หลายคนกลายเป็นทาสของความรู้สึกของพวกเขาจนอาการปวดหัวหรือเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยทำให้พวกเขาไปที่ร้านขายยา แล้วชีวิตของพระเจ้าในตัวคุณล่ะ? คุณเกิดมาจากพระเจ้า และชีวิตของพระองค์ในตัวคุณป้องกันความเจ็บป่วยได้ ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอน ฮาเลลูยา!

คุณอาจถามว่า“ศิษยาภิบาลคริส คุณกำลังบอกว่าเราไม่ควรไปหาหมอหรือ?” ไม่ ฉันไม่ได้กำลังพูดอย่างนั้น! แต่ความจริงก็คือคุณไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อความเชื่อของคุณบกพร่องเท่านั้น คุณอาจพูดว่า “แต่ฉันกล่าวสารภาพ อธิษฐาน และลองทุกอย่างแล้ว แต่ไม่มีอะไรได้ผล และฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอีก ดังนั้นฉันจึงต้องไปหาหมอ” นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเชื่อล้มละลาย

คุณรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งต่างๆได้ผล? สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ผลเฉพาะเมื่อคุณคิดและพูดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ผล ความเชื่อได้ผลเสมอ จงใช้สิ่งนี้เพื่อวางกรอบโลกของคุณและสร้างความเป็นจริงที่เปี่ยมด้วยพระสิริที่คุณต้องการประสบในชีวิต

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ความเชื่อของฉันซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยพระคำนั้นก็ได้ผลเสมอ! ฉันฉวยโอกาสจากฤทธิ์อำนาจพิเศษของพระเจ้าในการเอาชนะความทุกข์ยากของชีวิตโดยการสำแดงความเชื่อของฉันซึ่งเป็นชัยชนะที่ชนะโลก ระบบ เศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ของมัน ฉันเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในชัยชนะนิรันดร์ของฉันเหนือความเจ็บป่วย ความยากจน ซาตาน และโลกนี้ ดังนั้นฉันจึงชื่นชมยินดี ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:สุภาษิต 24:10; 1 ยอห์น 5:4-5; มาระโก 11:22-24


Comments are closed