และต่อมาเมื่อถึงครั้งที่เจ็ด เขาบอกว่า “ดูสิ มีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเล” และท่านก็บอกว่า “จงไปทูลอาหับว่า ‘ขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไป เพื่อพระองค์จะไม่ติดฝน’  (1 พงศ์กษัตริย์ 18:44)

บ่อยครั้งที่หลายคนกังวลและเดือดร้อนใจจากปัญหาและสถานการณ์ในชีวิตของพวกเขามากเกินกว่าที่จะสังเกตเห็นพระพรของพระเจ้าที่อยู่รอบตัวพวกเขา คำตอบหรือการอัศจรรย์ที่พวกเขาต้องการอาจอยู่ในหมายสำคัญหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ รอบตัวพวกเขาซึ่งพวกเขาไม่ตระหนักพอที่จะสังเกตเห็นได้

แต่ลองสังเกตบางสิ่งที่แตกต่างเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเอลียาในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา หลังจากฝนแล้ง 3 ปีครึ่งเขาเริ่มอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้สวรรค์เปิดและส่งฝนลงมา ขณะที่เขาอธิษฐานเขาส่งคนใช้ไปตรวจสอบว่าฝนกำลังมาหรือยังหลายครั้ง ทุกครั้งชายหนุ่มกลับมาพร้อมกับรายงานในแง่ลบว่า “ไม่ครับอาจารย์ ไม่มีสัญญาณว่าฝนจะตกข้างนอกเลย”

อย่างไรก็ตามในครั้งที่ 7 เขากลับมาพูดว่า “ฉันไม่แน่ใจว่ามันมีความสำคัญอะไรหรือเปล่า แต่ฉันเห็น ‘เมฆก้อนเล็กๆ’ บนท้องฟ้าขนาดเท่ากับมือของมนุษย์” เมื่อมาถึงจุดนี้เอลียาก็ลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่า “ใช่แล้ว นั่นแหละ!” และส่งข้อความไปถึงกษัตริย์อาหับทันทีว่า “รีบเข้าไปในรถม้าเร็วๆ แล้วมุ่งหน้าเข้าเมืองก่อนที่ฝนจะหยุดคุณ!”

คนใช้ของเอลียารายงานเพียงว่าเขาเห็นเมฆก้อนเล็กๆ แต่นั่นคือทั้งหมดที่เอลียาต้องการ เขารู้ว่าเขาก้าวหน้าแล้ว เขาสามารถสังเกตเห็นบางสิ่งที่แตกต่างในสถานการณ์ปัจจุบัน คุณสามารถสังเกตบางสิ่งที่แตกต่างในชีวิตของคุณในวันนี้ไหม? เช่นเดียวกับเอลียาจงเลือกที่จะมองเห็นว่า “หมายสำคัญ” ของการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคุณมีชัยชนะแล้ว

อย่ารอ จงกล่าวยืนยันทันที และยืนยันต่อไปว่าคุณได้รับชัยชนะแล้วในพระคริสต์ จงป่าวประกาศชัยชนะของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นใจว่าพระคำของพระเจ้าและชีวิตของพระองค์ในตัวคุณทำให้คุณสมบูรณ์และนำความสมบูรณ์แบบมาสู่ร่างกายของคุณ ชีวิตของคุณ และสถานการณ์ของคุณ

จงตระหนักถึงการงานของพระเจ้าในและรอบๆตัวคุณและถวายเกียรติแด่พระองค์ จงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้จิตใจของคุณอุดตันด้วยความกังวลเพื่อให้คุณสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและหยั่งรู้ถึงการทรงสถิต ความงดงาม และหมายสำคัญของพระองค์ เช่นเดียวกับเอลียา จงเห็นว่าคุณได้ทำสำเร็จแล้วและมีความก้าวหน้าและผลกระทบผ่านทางหมายสำคัญเล็กๆ ในชีวิตประจำวันของคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์เปิดออกเพื่อรับรู้ถึงการงานที่อัศจรรย์ของพระองค์ เห็นพระสิริของพระองค์ มีความสำราญในความงดงามของพระองค์ ตระหนักถึงการทรงสถิตของพระองค์ และหมายสำคัญที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่พระองค์สำแดงแม้แต่ในรายละเอียดที่เล็กน้อย ด้วยการตระหนักรู้นี้ข้าพระองค์เดินไปในชัยชนะและความมีชัยในทุกสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

เศคาริยาห์ 4:10; ยอห์น 6:9-11


Comments are closed