อังคาร ที่ 26 เมษายน 2016

เดินในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์
Walking In His Perfect Will

“เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

    มีน้ำพระทัยที่ดี น้ำพระทัยที่เป็นที่ชอบพระทัย และน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาสำหรับเราคือการที่ให้เราเดินในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์เสมอ น้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมคือการออกแบบของพระเจ้าสำหรับคุณ นั่นคือน้ำพระทัยที่แท้จริงของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ

หลักฐานที่ชัดเจนของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือความสามารถในการแยกแยะและเดินในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ และนี้ไม่ใช่เป็นบางสิ่งที่ยาก พระคำของพระเจ้าได้อธิบายถึงความคิดและความเห็นที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้า ดังนั้นคุณสามารถไว้วางใจพระคำได้ สดุดี 119:105 อธิบายว่าพระคำเป็นเหมือนโคมส่องเท้าของคุณ และแสงนำทางของคุณ พระคำได้ให้แนวทางและคำแนะนำแก่คุณ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องรู้พระคำของพระเจ้าเพื่อจะสามารถเข้าใจและเดินในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์สำหรับคุณได้

การอธิษฐานอย่างร้อนรนและสม่ำเสมอด้วยภาษาแปลกๆ นั้นมีความสำคัญเท่ากับการตระหนักและเดินในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้า การอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ นอกจากประโยชน์อื่นๆ แล้ว ยังเตรียมวิญญาณของคุณให้พร้อมและไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้คุณสามารถรับแนวทางและคำแนะนำในวิญญาณของคุณได้ง่ายขึ้น

มีคนที่อยู่ในหน้าที่การงานและธุรกิจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่นั่นอาจไม่ใช่น้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้าสำหรับพวกเขาก็ได้ เมื่อคุณดำเนินในน้ำพระทัยที่ดีหรือชอบพระทัยของพระองค์ คุณอาจกำลังทำให้ลิขิตชีวิตของคุณสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ คุณอาจทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับในชีวิตของคุณหรือไม่ก็ได้ การดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้านั้นคือการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า เพราะว่าคุณอยู่ในแผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับคุณในช่วงเวลานั้นๆ

ในชีวิตของคุณ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำอะไร ให้แน่ใจว่าคุณได้ค้นพบน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้าโดยการใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และภาวนาพระคำ อย่าหยุดอยู่เพียงแค่น้ำพระทัยที่ดี หรือน้ำพระทัยที่ชอบพระทัย เดินในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์ นั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่จะอยู่

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์ยินดีในพระองค์ โอ พระเจ้า! พระองค์ทำให้ทางของข้าพระองค์ราบเรียบและตรงไป พระคำของพระองค์อยู่ในใจของข้าพระองค์ และข้าพระองค์เดินในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:7; เอเฟซัส 6:6; 1 ยอห์น 2:17


Comments are closed