จันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2015

เฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้อื่น
Celebrate The Success Of Others

“อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว” (ฟิลิปปี 2:3)

    มีบางคนแทนที่จะมองเห็นส่วนดีของผู้อื่นและเรียกรู้จากพวกเขา กลับเดินเข้าสู่การแข่งขันที่ไร้ค่า ข่าวคราวเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นไม่เพียงทำให้เขาอารมณ์เสียและจุดชนวนให้เขามีวิญญาณแห่งการแข่งขัน พวกเขายังรู้สึก “เล็กน้อย” โดยคนเหล่านั้น ซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น

ความสำเร็จของผู้อื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลว ดังนั้นจงชื่นชมยินดีและเฉลิมฉลองกับพวกเขา เต็มล้นด้วยความรัก อย่าพบว่าตัวเองอยู่ในการแข่งขันที่ไม่ดีกับคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ อย่าทำเพราะว่าคุณต้องการจะแข่งขันกับคนอื่น อย่าพยายามหรือต่อสู้กับพวกเขา จงให้พระเจ้านำคุณ ถ้าหากคุณมอบงานของคุณไว้กับพระองค์และวางใจในพระองค์ พระองค์จะทำให้คุณสำเร็จ พระองค์ทรงสถาปนาคุณบนศิลาแล้ว และศิลานั้นก็คือพระคริสต์ ดังนั้นคุณไม่มีอะไรที่จะต้องกลัว

ยิ่งกว่านั้น ความสำเร็จมีความสัมพันธ์กัน และมีระยะและระดับต่างๆ แห่งความสำเร็จ ความสำเร็จของคุณสามารถวัดได้ตามการมองเห็นและเป้าหมายที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณ ถ้าคุณมีความพยายามที่มาจากพระเจ้า ก็มีพระองค์เท่านั้นที่สามารถตัดสินได้ว่าคุณประสบความสำเร็จอย่างไร ระหว่างคุณกับพระเจ้า คุณสามารถตัดสินได้ว่าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณถูกเรียกให้ทำ สิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณทำอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คนอื่นทำ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่น หรือวัดตัวคุณเองบนพื้นฐานแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของพวกเขา

ดังนั้นในทุกสิ่งที่คุณทำ ให้แรงจูงใจของคุณถูกต้องและหลีกเลี่ยงความเห็นแก่ตัว เมื่อคุณได้ยินเรื่องความสำเร็จของคนอื่น อย่าตอบสนองด้วยการสงสารตัวเอง หรือ “ทำไมไม่ใช่ฉัน” จงชื่นชมยินดี ปฏิเสธที่จะเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่น จำไว้เสมอว่าคุณเป็นคนพิเศษสำหรับพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ ซึ่งส่องสว่างเข้าสู่จิตใจของข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์หยิบยื่นความรักที่สมบูรณ์นี้ให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ สำแดงการห่วงใยที่จริงใจเกี่ยวกับปัญหาของพวกเขา และสำแดงความยินดีและความสุขที่แท้จริงสำหรับความสำเร็จของพวกเขา ความอิจฉาริษยา และความเย่อหยิ่งไม่มีที่ภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 4:4-7; 1 โครินธ์ 13:4


Comments are closed