พุธ ที่ 14 ตุลาคม 2015

เกิดเข้าสู่สง่าราศีของพระองค์
Born Into His Glory

“พระเจ้าเสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้เขามีแสงสว่างเพื่อจะได้เดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืน มิได้คลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลย” (อพยพ 13:21-22)

    เมื่อชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ พวกเขาได้แบกเอาชั้นบรรยากาศของพวกเขาออกมากับพวกเขา ในขณะที่พวกเขาเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบปี ความร้อนไม่ได้เผาไหม้พวกเขาในเวลากลางวัน และความหนาวเย็นก็ไม่ได้ทำอันตรายพวกเขาในเวลากลางคืน ในเวลากลางคืนพวกเขามีเสาไฟที่คอยช่วยให้พวกเขาอบอุ่น และเสาเมฆในเวลากลางวันช่วยบดบังความร้อน นั่นเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างมาก!

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับพวกเขา และพระองค์ทำสิ่งเดียวกันนี้สำหรับเราในวันนี้ เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณได้บังเกิดเข้าสู่สง่าราศีของพระเจ้า เมฆฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า คุณมีชีวิตอยู่ที่นั่นในตอนนี้

พระคำกล่าวว่า “…ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์…” (2 โครินธ์ 5:17) นั่นคือที่อาศัย คือสภาพแวดล้อมแห่งสง่าราศี! พระคริสต์คือสถานที่และในขณะเดียวกันเป็นบุคคล ในพระองค์ (พระคริสต์) คุณได้มาถึงแล้ว คุณอยู่ในบ้าน! ความยินดีและความพึงพอใจของคุณหลั่งไหลออกมา เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทาย คนอื่นต้องสงสัยว่าคุณเดินผ่านไปโดยไม่มีรอยบาดแผลได้อย่างไร พวกเขาฉงนในการที่คุณมีความสุข สันติสุข ความยินดี และคำสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไรท่ามกลางความยากลำบาก นั่นก็เพราะว่าคุณอยู่ “ในพระคริสต์” เป็นสภาพแวดล้อมที่พิเศษ ที่ซึ่งความยินดีของคุณเป็นอิสระจากสถานการณ์ต่างๆ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ บังเกิดจากเบื้องบน ด้วยชีวิตและธรรมของพระบิดา ข้าพเจ้าเป็นภาพและสัญลักษณ์ของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงดำเนินชีวิตด้วยชีวิตสวรรค์บนโลกนี้ ข้าพเจ้าสำแดงความรัก ความเมตตา สง่าราศี ความสมบูรณ์แบบ และพระคุณของพระองค์ในทุกที่ เต็มโลกนี้ด้วยสง่าราศีของพระองค์! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: เนหะมีย์ 9:12; 1 โครินธ์ 10:1-4


Comments are closed