จันทร์ ที่ 20 เมษายน 2015

อธิษฐานวิงวอนเพื่อคนอื่น
Intercede For Others

“เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน” (1 ทิโมธี 2:1)

    การอธิษฐานเผื่อคนอื่นคือสิ่งที่คุณทำเป็นประจำ ไม่ใช่ในเวลาที่สะดวกเท่านั้น แต่ให้เป็นเหมือนการรับใช้ คุณควรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลในชีวิตของคนอื่นผ่านการอธิษฐาน ถ้ามีบางคนในคริสตจักรที่ไม่สม่ำเสมอและเกือบที่จะละทิ้งความเชื่อ บางทีอาจเป็นเพราะการทดลองและการถูกข่มเหง จงอธิษฐานเผื่อคนนั้น คุณจะสร้างผลกระทบ คุณจะทำให้คนนั้นกลับมีชีวิตอีกครั้ง

ช่วงท้ายของยากอบ 5:16 กล่าวว่า “…คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล” นี่คือคำจำกัดความของการอธิษฐานเพื่อคนอื่น เขาบอกให้เรารู้ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นอย่างเกิดผลได้อย่างไร ฉบับแอมพลิไฟเวอร์ชั่นกล่าวว่า “คำอธิษฐานที่จริงจัง (จริงใจ, ต่อเนื่อง) ของผู้ชอบธรรมทำให้เกิดพลังมหาศาล [พลังในการทำงาน]” เมื่อคุณสังเกตผู้เชื่อบางคนที่อยู่รอบข้างคุณ คนที่ไม่เติบโตในพระคริสต์อย่างที่ควรจะเป็น อธิษฐานเผื่อพวกเขา ถ้าคุณมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ คุณควรที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาอย่างหนัก อย่าเมินเฉยในเรื่องนี้!

จำไว้ว่าพระคัมภีร์กล่าวว่า มีความยินดีท่ามกลางทูตสวรรค์ของพระเจ้าในสวรรค์เมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจ (ลูกา 15:10)

การอธิษฐานวิงวอนไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทำเป็นบางครั้งบางคราวได้ เป็นสิ่งที่จริงใจ นั่นหมายความว่าความรู้สึกของคุณต้องมีส่วนร่วมด้วย คุณอธิษฐานจนกว่าจะมีผลลัพธ์แห่งคำพยาน ถ้าต้องใช้เวลาหลายวัน หลายอาทิตย์ หรือหลายเดือน อย่าหยุด อธิษฐานต่อไป เพราะว่าคุณค่าของคนที่คุณกำลังอธิษฐานเผื่ออยู่นั้นเท่ากับชีวิตของพระเยซู เราทุกคนมีคุณค่าต่อพระเจ้าเหมือนพระเยซู ดังนั้นเมื่อคุณอธิษฐานเผื่อเกี่ยวกับผู้เชื่อคนอื่น คุณไม่ได้กำลังฆ่าเวลา คุณกำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลในโลกฝ่ายวิญญาณ

บางครั้งอาจมีบางคนที่อยู่ท่ามกลางเราและแสดงออกอย่างโง่เขลา อย่าโกรธคนเหล่านั้น อธิษฐานเผื่อพวกเขา ต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณของพวกเขา เพราะว่าซาตานคือผู้ที่กำลังหลอกลวงพวกเขา อย่าให้มันได้ชัยชนะ อธิษฐานเพื่อพวกเขาอย่างขมักเขม้นและด้วยภาระใจ อธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ จนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาแทนที่เมื่อไม่มีคำพูดใดจะสามารถแสดงออกได้! “ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทน ด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำ” (โรม 8:26)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อการสำแดงที่มากขึ้น และความเข้าใจในพระคำของพระองค์ท่ามกลางลูกๆ ของพระองค์ที่อยู่ทั่วโลกนี้! ข้าพระองค์ประกาศว่าคริสตจักรจะไหลล้นด้วยความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ และเติบโตเข้มแข็งมากขึ้นในพระคุณของพระเยซูคริสต์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรต่างๆ ทั่วโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 5:16; เอเฟซัส 6:18; 2 พงศาวดาร 7:14


Comments are closed