อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013

ฤทธิ์เดชเหนือความตาย
Power Over Death

“จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด คนตายแล้วให้ฟื้น และจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ” (มัทธิว 10:8)

ในฐานะคริสเตียน เรามีฤทธิ์เดชในการเรียกคนตายให้ฟื้น เราพบตัวอย่างมากมายของการอัศจรรย์นี้ในงานรับใช้ของพระเยซู ลูกาซึ่งเป็นนายแพทย์ ได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระเยซูไปร่วมงานศพ ลูกชายคนเดียวของหญิงหม้ายถูกนำออกมาเพื่อฝัง เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรดูนาง พระองค์ทรงสงสารเธอและกล่าวกับเธอว่า “อย่าร้องไห้” พระคัมภีร์กล่าวว่า “…พระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องโลง คนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัสว่า “ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจ้าว่า ลุกขึ้นเถิด” คนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งเริ่มพูด พระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขา” (ลูกา 7:14-15)
อีกครั้งหนึ่ง ไยรัส นายธรรมศาลา ได้มาหาพระเยซู ขอร้องให้พระองค์ไปที่บ้านของเขาเพื่ออธิษฐานเผื่อลูกสาวของเขาที่กำลังจะตาย อย่างไรก็ตาม ขณะที่พวกเขากำลังเดินทางมา มีผู้ส่งข่าวมาจากบ้านของไยรัส บอกข่าวว่าลูกสาวของเขาสิ้นใจแล้ว และบอกเขาว่าไม่ต้องไปรบกวนพระเยซูอีกแล้ว พระเยซูจึงหันไปหาไยรัสที่กำลังถอดใจ กล่าวว่า “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้นเถิด” เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงที่บ้าน พระเยซูได้จับมือของเด็กนั้นไว้ และกล่าวกับเธอว่า “จงลุกขึ้นเถิด” ทันใดนั้นเด็กหญิงคนนั้นก็กลับมีชีวิต (มาระโก 5:36-42)
ในมัทธิว 10:8 เราได้พบว่าพระเยซูได้ประทานสิทธิอำนาจให้แก่เราผู้เชื่อ ในการขับไล่วิญญาณชั่ว และรักษาคนเจ็บป่วย คนโรคเรื้อน ชุบคนตายให้เป็นขึ้น และขับไล่ผีร้าย เปโตรได้แสดงสิ่งนี้ให้เห็นเมื่อเขาได้ทำให้โดรคัสคืนชีพ หญิงผู้ที่ใช้เวลาทั้งหมดของเธอไปกับการทำดีและช่วยเหลือคนยากจน พระคัมภีร์กล่าวว่า เปโตรคุกเข่าลงและอธิษฐาน แล้วหันไปหาร่างของโดรคัสกล่าวว่า “จงลุกขึ้น” และผู้หญิงคนนั้นก็เปิดตาและลุกขึ้นนั่ง (กิจการ 9:40)
สิ่งนี้ไม่ได้มีในเฉพาะเปโตรกับสาวกที่เหลือทั้งสิบสองคนเท่านั้น แต่ผู้เชื่อในพระคริสต์ทุกคน มีฤทธิ์เดชในการทำให้คนเป็นขึ้นจากความตาย พระเยซูได้ประทานสิ่งนี้ให้แก่เรา ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระบิดาที่ประทานฤทธิ์เดชแก่ข้าพระองค์ ในการใช้พระนามของพระเยซูเพื่อรักษาคนป่วย ทำให้คนเป็นขึ้นจากความตาย และขับไล่มารร้าย ข้าพเจ้าประกาศว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใด หรือความผิดปกติใดจะสามารถอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าได้ เพราะว่าร่างกายของข้าพเจ้าเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 10:8; กิจการ 20:9-10


Comments are closed