วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2019
รักษาระเบียบไว้
Maintaining Order

“แต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิด” (1 โครินธ์ 14:40)

     ยอห์น 6 บันทึกถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงทำได้เพื่อให้เรารู้ พระองค์เพิ่งสอนฝูงชนประมาณห้าพันคนเสร็จ (ผู้หญิงและเด็กๆ ไม่ได้นับ) เมื่อเห็นว่าฝูงชนได้อยู่กับพระองค์มาเป็นเวลานานสาวกบางคนร้องขอให้พระองค์ส่งพวกเขาออกไปเพื่อพวกเขาจะสามารถหาอาหารเพื่อตนเองได้

อย่างไรก็ตามพระเยซูถามว่า “พวกเจ้ามีอะไรบ้าง?” อันดรูว์ตอบว่า “มีเด็กผู้ชายเล็กๆคนหนึ่งที่มีขนมบาร์ลีห้าก้อนและปลาสองตัว แต่นั่นก็เป็นแค่น้ำหยดหนึ่งในถังสำหรับฝูงชนแบบนี้” (ยอห์น 6:9 ฉบับ MSG) พระเยซูเพิกเฉยต่อความสงสัยและบอกพวกสาวกว่าพวกเขาควรให้ทุกคนนั่งลงบนพื้นหญ้าและเตรียมรับประทานอาหาร

พระเยซูไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อพวกเขาในสภาพที่เกะกะนั้นได้ พระองค์ต้องการความสงบเรียบร้อย พระองค์ตรัสว่า “…ให้ทุกคนนั่งลงเถิด” (ที่นั่นมีหญ้ามาก) คนเหล่านั้นจึงนั่งลง นับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน” (ยอห์น 6:10) ในชีวิตของคุณจงเรียนรู้ที่จะรักษาระเบียบ พระวิญญาณไม่เจริญเติบโตในบรรยากาศแห่งความโกลาหล ตราบใดที่มีความไร้ระเบียบในวิญญาณของคุณ คุณก็ไม่สามารถเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพได้ พระองค์ไม่ใช่ผู้ทำให้เกิดความสับสน (1 โครินธ์ 14:33)

ถ้าคุณต้องการมีสิ่งมหัศจรรย์ คุณก็ต้องมีระเบียบ นี่เป็นองค์ประกอบที่ขาดหายไปในชีวิตของหลายๆ คน และพวกเขาสงสัยว่าทำไมการมหัศจรรย์จึงไม่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าพบตัวเองเดินในความยุ่งเหยิง นั่นคือการเดินข้ามจุดประสงค์ของพระคำของพระเจ้า จงทำตามระเบียบที่ถูกกำหนดไว้ของสิ่งต่างๆ นั่นคือการทำตามพระคำ จงทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการของพระคำ ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ของพระเจ้า

จงพิจารณาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเตือนโมเสสเมื่อเขากำลังจะสร้างเพื่อที่สร้างพลับพลาตามระเบียบที่กำหนดไว้ ( ฮีบรู 8:5) คุณไม่สามารถทำสิ่งต่างๆด้วย “วิธี” ของคุณเอง เรื่องของพระเจ้าจะต้องทำด้วยวิธีของพระเจ้า พระองค์จะไม่ให้เกียรติคุณ ถ้าคุณไม่เป็นระเบียบ

จงรักษาระเบียบและดูสิ่งต่างๆ ที่เคลื่อนไหว คุณไม่ต้องดิ้นรนเพื่ออะไรหรือทำอะไรให้สำเร็จ ตราบใดที่คุณกำลังเดินอยู่ในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าตามรูปแบบการดำเนินงานของพระองค์ คุณก็จะมีเกียรติและพระคุณของพระองค์เสมอ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระคำของพระองค์อย่างสิ้นเชิงและเดินตามคำสั่งของพระองค์อย่างเป็นระเบียบ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะไร้ระเบียบ ไม่เชื่อฟัง ไร้วินัย หรือไร้กฎเกณฑ์ ข้าพระองค์ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเล ดังนั้นข้าพระองค์เดินในสิ่งมหัศจรรย์ทุกวัน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 14:40; ฮีบรู 8:5


Comments are closed