ศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2016

ยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐ
Take A Stand For The Gospel

“ถ้าข้าพระองค์จะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์ หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีก” ก็มีสิ่งในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้ อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องอัดมันไว้ และข้าพระองค์ก็อัดไว้ไม่ไหว” (เยเรมีย์ 20:9)

    เยเรมีย์ 20:10 บอกเราถึงการที่ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงชีวิตของเขา เพื่อนของเขาได้ทรยศเขา และบางคนที่เกลียดเขามากก็รอคอยเวลาที่เขาจะพลาด เพื่อที่พวกเขาจะได้แก้แค้น เยเรมีย์ตัดสินใจที่จะไม่พูดเกี่ยวกับพระเจ้าอีกต่อไป แต่เขาไม่สามารถเงียบอยู่ได้ อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้งถึงการอุทิศตัวต่อพระคำของพระเจ้าของเขา

เยเรมีย์ไม่สามารถเงียบอยู่ได้ เขาต้องพูดออกไป เขาต้องประกาศพระคำของพระเจ้า ไม่มีอะไรที่จะขจัดความร้อนรนของเขาสำหรับพระคำของพระเจ้าออกไปได้! คุณอาจจะมองดูที่สภาพแวดล้อมของคุณ บางทีอาจเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน ในเมืองหรือในประเทศของคุณ และบอกตัวคุณเองว่า “ฉันจะนำพระสิริของพระเจ้าไปยังสถานที่แห่งนี้ ฉันจะประกาศข่าวประเสริฐและมองดูอาณาจักรของพระเจ้าถูกสถาปนาขึ้นในใจของผู้คน” และทันใดนั้น ปัญหาและการข่มเหงก็เข้ามาจากทุกด้าน คุณรู้หรือไม่? จงเข้มแข็ง อย่าขลาดกลัว! ยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐ

อาจารย์เปาโลอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันนี้ แต่อ่านในสิ่งที่เขาได้กล่าวไว้ “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (กิจการ 20:24) ถ้อยคำแห่งพระพร!

ในท่ามกลางความน่ากลัวและปัญหารอบด้าน เยเรมีย์ยืนหยัดอยู่เพื่อพระเจ้า เพราะว่าเขาเข้าใจว่าผู้ที่อยู่กับเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าศัตรูที่อยู่รอบตัวเขา เขากล่าวอย่างกล้าหาญว่า “…พระเจ้าทรงอยู่ข้างข้าพเจ้า ดังนักรบที่น่ากลัว เพราะฉะนั้น ผู้ข่มเหงข้าพเจ้าจะสะดุด เขาจะไม่ชนะข้าพเจ้า เขาจะขายหน้ามาก เพราะเขากระทำไม่สำเร็จ ความอัปยศอดสูเป็นนิตย์ของเขานั้น จะไม่มีวันลืม” (เยเรมีย์ 20:11)

พระเจ้าได้สร้างโอกาสให้คุณในครอบครัวของคุณ ในเมือง สถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมของคุณ เพื่อให้คุณมีผลกระทบเพื่อพระองค์ด้วยข่าวประเสริฐ อย่าเงียบอยู่ ในปีนี้ ไม่ว่าจะมีความท้าทายอะไร ให้การนำวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ ให้ความปรารถนาสูงสุดของคุณเป็นการสรรเสริญพระนามของพระเจ้า และให้พระสิริของพระองค์เป็นที่รู้จัก

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานโอกาสให้ไปถึงทุกคนด้วยพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่อับอายในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข้าพระองค์ตระหนักว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด ดังนั้นข้าพระองค์อุทิศตัวในการประกาศข่าวประเสริฐ และทำให้พระสิริของพระองค์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:16; 1 โครินธ์ 9:16


Comments are closed