พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2017
มากกว่าศาสนา
Beyond Religion

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

    การเป็นคริสเตียนนั้นเป็นมากกว่าการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระเจ้า เป็นการใช้ชีวิตของพระเจ้าบนโลกนี้ สิ่งนี้เป็นมากกว่าศาสนา คนที่ไม่รู้ว่าการเป็นคริสเตียนคืออะไรจึงเรียกว่าศาสนา

สิ่งที่พระคำได้กล่าวถึงเกี่ยวกับศาสนาอยู่ในยากอบ 1:27 “ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก” (ยากอบ 1:27) การเป็นคริสเตียนโดยธรรมชาติและความหมายนั้นคือสวรรค์ที่มีชีวิตภายในคุณ การทำงานของพระเจ้าในมนุษย์

คริสเตียนนั้นเป็นเหมือนซุปเปอร์แมน เป็นคนที่อะไรก็เป็นไปได้สำหรับเขา เพราะว่าเขามีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า เขามีสิทธิอำนาจเหนืออำนาจของความมืด พระเยซูตรัสไว้ในมาระโก 16:17-18 “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” พระองค์กำลังกล่าวถึงผู้เชื่อคือคริสเตียน

และในลูกา 10:19 พระองค์ตรัสว่า “…ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลย” นี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นจะมีอันตราย หรือชั่วร้ายมากเพียงใด สิ่งนั้นไม่มีอำนาจที่จะทำร้ายคุณได้ คุณไม่ใช่คนธรรมดา คุณไม่ได้มาจากโลกนี้ คุณมาจากพระเจ้า หมายความว่าจุดกำเนิดของคุณอยู่ในพระเจ้า คุณบังเกิดมาจากพระองค์ นี่คือการเป็นคริสเตียน ชีวิตนิรันดร์ได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณแล้ว คุณได้รับชีวิตของพระเจ้าที่ขับไล่ความมืด ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความยากจน ความล้มเหลว และความตายออกไป คุณได้กลายเป็นผู้รับส่วนสภาพของพระเจ้า นี่เป็นมากกว่าศาสนา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทำงานของพระคำของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงพระสิริ ความงาม และพระคุณของพระองค์ พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ให้ชีวิต รับส่วนในสภาพของพระองค์ สำแดงชีวิตของพระองค์ในโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; เอเฟซัส :17-23


Comments are closed