พุธที่ 30 มกราคม 2019
มันเป็นเรื่องของความคิด
It’s About Your Mind

“ฝ่ายอับราฮัมก็ชราแล้ว มีอายุมากทีเดียว และพระยาห์เวห์ทรงอวยพรอับราฮัมทุกประการ” (ปฐมกาล 24:1)

     มีคนที่คิดว่าความยากจนเป็นสิ่งที่รับได้ และยิ่งคุณยากจนมากเท่าไร คุณก็ยิ่งใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น น่าสงสัยว่าพวกเขามาถึงความเชื่อที่บิดเบือนและผิดพลาดนี้ได้อย่างไร พระเจ้าไม่ต้องการให้ลูกๆ ของพระองค์ยากจน คนยากจนไม่สามารถช่วยคนยากจนได้ และคนยากจนไม่สามารถนำข่าวประเสริฐไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกได้

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะใน เศคาริยาห์ 1:17 ว่า “…เมืองของเราจะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วยความมั่งคั่งอีก…” พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าด้วยความยากจน อย่าเชื่อในความยากจน มันไม่ได้มาจากพระเจ้า ถ้าพระเจ้าทรงช่วยชีวิตคุณให้รอด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ แล้วพระองค์จะต้องทำการจัดเตรียมเพื่อให้คุณเจริญรุ่งเรืองด้วย

อย่าเชื่อคนที่บอกคุณว่าคนที่รวยอาจมีปัญหาในการขึ้นสวรรค์ โมเสส อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ ดาวิด โซโลมอน และคนอื่นๆ อีกหลายคนในพระคัมภีร์ที่ทำงานและเดินกับพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดาเป็นคนร่ำรวย และทุกคนอยู่ในสวรรค์ อ่าน 1 ซามูเอล 2:8 และดูว่าพระเจ้าทำอะไร พระองค์ “…ทรงยกคนยากจน และคนจรจัดขึ้นจากกองขยะและทรงประทานสถานที่แห่งเกียรติในพระราชวังให้แก่พวกเขา…” (ฉบับ CEV)

บางคนยังยากจนเพียงเพราะว่าพวกเขาครอบครองสิ่งนี้จากความคิดของพวกเขา ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเกิดมายากจน ความยากจนไม่ได้เป็นสถานภาพแต่กำเนิดของคุณ รวมทั้งไม่ใช่ปัญหาจาการจัดการของรัฐบาล หรือการขาดสิ่งที่จำเป็น แต่เกิดขึ้นเมื่อความคิดของมนุษย์และความกล้าหาญในจิตใจของเขา วิธีการคิดของเขาพิการ เป็นการไร้ความสามารถของความกล้าหาญในจิตใจของมนุษย์ นั่นคือคุณสามารถเป็นเจ้าของความยากจนโดยการคิดอย่างที่คนยากจนคิดเท่านั้น ความยากจนหรือความมั่งคั่งมาจากภายในตัวคุณ

การไม่มีบ้านหรือรถไม่ได้หมายความว่าคุณยากจน คำถามคือคุณสามารถเห็นบ้านหรือรถภายในตัวคุณได้หรือไม่? มันเป็นเรื่องของความคิดของคุณ! ถ้าคุณสามารถเห็นมัน คุณสามารถมีได้! ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณไม่มีเงินในบัญชีธนาคารไม่ได้หมายความว่าคุณยากจน สถานะในชีวิตของคุณไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณสามารถแตะต้องได้ คุณสามารถมองเห็นได้เท่าไรในความคิดของคุณ?

ความสำเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองมาจากภายในตัวคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครและคุณมีอะไรอยู่ภายใน สิ่งที่คุณต้องการจะมาหาคุณ อย่าลืมสิ่งนี้ ฉะนั้น ดำเนินจากที่ว่าคุณเป็นใคร ไม่ใช่จากที่ว่าคุณมีอะไร

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์! โลกและความมั่งคั่งนั้นเป็นของฉัน เพราะฉันเป็นเชื้อสายของอับราฮัม! สาธุการแด่พระเจ้า! ฉันมีมรดกที่สวยงามและเต็มไปด้วยพระสิริในพระคริสต์! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 23:7; ปฐมกาล 26:12-14; โคโลสี 1:12


Comments are closed