อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018

มอบชีวิตและอนาคตของคุณไว้ที่พระองค์
Trust Him With Your Life And Future

“จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า…จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น ” (สุภาษิต 3:5-6)

     วันหนึ่งขณะที่ผมศึกษาพระคัมภีร์ ความคิดบางอย่างก็ผ่านเข้ามา ผมขบคิด “พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงรู้ในวันพรุ่งนี้” จากนั้นผมก็คิดอีกครั้งว่า “เนื่องจากพระองค์รู้ในอนาคต พระองค์ก็รู้ทุกสิ่งที่ผมจะทำ พูด คิด และทุกที่ที่ผมจะไป “ตอนนี้ทุกอย่างที่ผมทำคือใคร่ครวญในข้อพระคัมภีร์และมีการพูดกับตัวเอง

ผลที่ได้ก็คือผมตระหนักว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถมองเห็นวันพรุ่งนี้หรืออนาคตของผมว่าผมจะทำหรือพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง และเนื่องจากพระองค์รู้แล้ว พระองค์จึงสามารถแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ล่วงหน้าผมได้ แล้วผมก็พูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากพระองค์ทรงรู้ถึงพรุ่งนี้ของผม พระองค์ช่วยแก้ไขบางอย่างล่วงหน้าก่อนที่ผมจะไปถึงที่นั่นได้ไหม?” น่าสนใจว่าพระองค์ไม่ทรงเงียบในเรื่องนี้ และพระองค์มิได้ทรงตำหนิผมด้วยในการมีความคิดอย่างนี้ แต่พระองค์พูดกับผมว่า “เจ้าพูดถูก เราสามารถทำได้ ถ้าเจ้าต้องการให้เราทำ” สิ่งนี้เปิดเผยสำแดงให้เห็นว่าพระองค์ใจดีและเต็มไปด้วยพระคุณจริงๆ เราสามารถและควรมอบอนาคตของเราไว้ที่พระองค์

ลองจินตนาการว่าคุณมีเด็กคลานอยู่บนพื้นและคุณสามารถเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่ตรงหน้าเขา และคุณรู้ว่าเด็กกำลังจะหยิบมันขึ้นมา แน่นอนว่าคุณจะไปข้างหน้าเด็กเพื่อกำจัดอันตรายนั้น ถ้าคุณจะทำเช่นนั้น พระบิดาบนสวรรค์ของเราก็จะยิ่งทำมากกว่านั้นสักเท่าใด! นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณสามารถไว้วางใจให้พระเจ้าทรงนำทางคุณได้ ถ้าคุณมอบอนาคตของคุณไว้กับพระองค์ พระองค์จะทรงนำทางคุณ ถ้าคุณไว้วางใจพระองค์ พระองค์จะเดินนำหน้าคุณและแก้ไขสิ่งต่างๆ พระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เพื่อผลดีแก่คุณ เพื่อประโยชน์ของคุณ แม้ว่าคุณจะไปในทิศทางที่ผิดไปตลอดชีวิตของคุณ ถ้าคุณจะโอบกอดพระองค์ในวันนี้ พระองค์จะทำให้ทุกอย่างถูกต้อง พระองค์สามารถสร้างลิขิตชีวิตใหม่ให้กับคุณได้ พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!

พระองค์ไม่เพียงแต่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ พระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิต อนาคตเป็นของพระองค์ พระองค์สร้างอนาคตขึ้นมา ปราศจากพระเจ้า ก็ไม่มีอนาคต ดังนั้นจงวางตัวเองไว้ในอ้อมแขนของพระองค์ ภายใต้ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ เพราะความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์คือความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรัก จงไว้วางใจในพระองค์โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ และพระองค์จะทำให้ชีวิตของคุณงดงาม พระองค์จะทรงนำคุณเข้าสู่พระสิริและความเป็นเลิศเพื่อทำให้ลิขิตชีวิตของคุณสำเร็จในพระองค์

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงรู้ทุกอย่าง รวมถึงอนาคตของข้าพระองค์ด้วย ขอบพระคุณสำหรับความรับผิดชอบในชีวิตของข้าพระองค์และสำหรับการมีความสนใจมากและหลงใหลในความสำเร็จของข้าพระองค์มากกว่าที่ข้าพระองค์จะสามารถทำให้ตัวเองได้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 29:11; ดาเนียล 11:32; สดุดี 9:10; อิสยาห์ 1:19


Comments are closed