จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2016

มองที่พระคำเพื่อรู้ว่าคุณเป็นใคร

Look In The Word To Know Who You are

“เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18)

    เราเป็นส่วนบนของการทรงสร้างของพระเจ้า เป็นสิ่งแรกและสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์ทรงสร้าง เราเป็นสิ่งสำแดงพระสิริของพระองค์ ความฝันของพระองค์ได้กลายเป็นความจริง ฮาเลลูยา! คุณอาจมองดูตัวเองและสงสัยว่า “สิ่งนี้คือตัวของฉันจริงหรือ?” คุณไม่ได้มีแสงอะไรส่องออกจากตัวขณะที่เดินตามท้องถนน คุณมีใบเรียกเก็บเงินที่ยังค้างชำระ ผลตรวจจากแพทย์ล่าสุดไม่ค่อยจะดีเท่าไร มีปัญหาที่บ้านและที่ทำงาน คุณอาจถามว่า “ฉันสำแดงพระสิริของพระเจ้าได้อย่างไร?”

อันดับแรก พระคำของพระเจ้าเป็นความจริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณ สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือการที่คุณมองดูพระคำของพระองค์เสมอ ไม่ใช่ที่ตัวคุณเองหรือที่ประสบการณ์ของคุณ ภาวนาพระคำ ไม่ใช่ตัวเอง! ภาวนาถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ คุณคือพระลักษณะของพระเจ้าที่สำแดงออก และเป็นแสงสว่างที่เปล่งออกของพระสิริของพระองค์ คุณคือถ้วยรางวัลของพระองค์! ภาวนาในสิ่งนี้ และเมื่อคุณทำ คุณจะกลายเป็นสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้

2 โครินธ์ 3:18 กล่าวว่า “แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ” เมื่อคุณภาวนาพระคำ คุณจะกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ระบุไว้ให้คุณเป็น มีคนมากมายที่ครุ่นคิดอยู่แต่ตัวเองและปัญหาของตัวเอง แทนที่จะใคร่ครวญในพระคำ พวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกท้อแท้ เพราะว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ หรือสิ่งที่บางคนทำหรือพูดกับพวกเขา นี่เป็นเวลาที่จะเปลี่ยนจุดสนใจ ให้สายตาของคุณอยู่ที่พระคำเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการมองดูร่างกายของคุณ คุณจะไม่ดูที่เงาของคุณเพื่อรู้ว่าคุณเป็นอย่างไร ใช่หรือไม่? คุณจะมองดูที่กระจก เช่นเดียวกัน ทางเดียวที่คุณจะสามารถรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณ (วิญญาณของคุณ) ว่าเป็นอย่างไร คือการมองดูที่กระจกของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าเปิดเผยว่าคุณเป็นใคร สิ่งที่คุณมี ความสามารถของคุณ และความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดในพระคริสต์ ดังนั้นให้มองดูในพระคำเพื่อรู้จักว่าคุณเป็นผู้ใด

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์มีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะมองดูที่เงา แต่มองดูบนความจริงในพระคำของพระเจ้า ทำให้อยู่ในตำแหน่งสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่แห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:22-25


Comments are closed