พุธที่ 12 ธันวาคม 2018

พอเพียงในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม
Fully Self-sufficient

“และพระเจ้าทรงสามารถทำให้พระคุณทุกอย่าง (ความโปรดปราน และพระพรฝ่ายโลกทุกประการ) มาถึงท่านอย่างอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ในทุกสถานการณ์ [เป็นเจ้าของอย่างเพียงพอ จนไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง และสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล]” (2 โครินธ์ 9:8 แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

     เมื่อหลายปีก่อนผมได้ตัดสินใจที่จะเดินในความบริบูรณ์แห่งพระพรที่ได้รับจากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นและผมก็ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในนั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นั่นเป็นชีวิตที่พระคริสต์ได้ทรงประทานให้แก่เรา ภายใต้ทุกสถานการณ์และไม่ว่าความจำเป็นของเราคืออะไร เราควรจะพอเพียงในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน! น่าเศร้าที่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นประสบการณ์ของหลายคน เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการสอน ในขณะที่บางคนไม่กล้าที่จะเชื่อ

อย่าพอใจอยู่ที่ชีวิตแบบขอทาน คุณเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ทุกสิ่งที่เป็นของพระบิดาก็เป็นของคุณ จงคิดและดำเนินชีวิตแบบคนที่เป็นเจ้าของโลกอย่างแท้จริง เพราะจริงๆ แล้วคุณก็เป็น พระเจ้าทรงทำให้คุณพอเพียงในตัวเองโดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน

คำว่า “ความเพียงพอ” ในภาษากรีกคือ “ออตาร์เคอา” (autarkeia) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า ออตาร์คี่ (Autarchy) นั่นคือระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงในตัวเอง นี่คือสิ่งที่เรามีในพระคริสต์ ถ้าคุณได้เรียนรู้ที่เปิดใช้งานชีวิตนี้ คุณจะดำเนินชีวิตอยู่ในความมั่งคั่งอย่างสมบูรณ์

ความสำเร็จในชีวิตของคุณไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระเจ้าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? พระองค์ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากที่ใดไหม? แน่นอนว่าไม่! การเป็นลูกของพระองค์ พระองค์ทรงคาดหวังให้เรามาถึงความเข้าใจนี้

แม้ว่าคุณจะมีอายุมากแล้ว ในวัยชราของคุณ คุณยังสามารถอยู่ในความเจริญรุ่งเรือง พระองค์กล่าวว่า “ถ้าเขาเชื่อฟังและปรนนิบัติพระองค์ เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรือง และอยู่ครบปีของเขาด้วยความสุขใจ” (โยบ 36:11) นี่คือชีวิตที่พระองค์ทรงประทานแก่เรา หนึ่งในความอุดมสมบูรณ์อย่างอุดมที่คุณมีเพียงพอสำหรับงานที่ดีทุกอย่างและการบริจาคเพื่อการกุศล ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระเจ้าทรงทำให้พระคุณทุกอย่าง นั่นคือโปรดปรานและพระพรฝ่ายโลกทุกอย่าง ให้มาหาถึงฉันอย่างมากมาย เพื่อที่ตลอดเวลาและในทุกสถานการณ์และทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการ ฉันพอเพียงในตนเอง ครอบครองเพียงพอที่จะไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน และถูกตกแต่งด้วยความอุดมสมบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างและการบริจาคเพื่อการกุศล! ฉันจะไม่ถังแตกในชีวิตของฉัน เพราะทุกสิ่งเป็นของฉัน! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 3:21-22; สดุดี 82:5-7; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed