อาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2015

พระคำรับประกันความสำเร็จของคุณ
The Word Guarantees Your Success

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8)

    ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเป็นมากกว่าการมีเงินทองและที่ดินมากมาย พระเยซูตรัสไว้ว่าชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มีเพียงความมั่งมีในทรัพย์สินของเขา (ลูกา 12:15) ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคือการสำแดงพระสิริของพระเจ้าที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตของคุณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนจึงสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมาก แม้ว่าเขาจะอยู่ในเรือนจำก็ตาม เปาโลและสิลาสเคยอยู่ในเรือนจำ พวกเขาไม่ได้ล้มเหลว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในเรือนจำ พวกเขาประสบความสำเร็จ พวกเขาสำแดงพระสิริของพระเจ้า และดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ

ไม่สำคัญว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของคุณคืออะไร คุณมีความสำเร็จอยู่ในวิญญาณของคุณ พระคำของพระเจ้าภายในคุณจะนำคุณจากพระสิริสู่พระสิริ! ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคือการดำเนินชีวิตในพระคำ โดยพระคำ และให้พระคำเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบางคนมีปัญหาทางสุขภาพ และสิ่งแรกที่เขาคิดคือว่า “ฉันควรจะกินยาอะไรดี?” พระคำก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขา ถ้ามีปัญหาที่ทำงาน และสิ่งแรกที่คุณคิดถึงคือบางคนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจที่สามารถช่วยคุณได้ นั่นคือการที่ไม่ได้ให้พระคำของพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่ง

ให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณ เมื่อคุณเผชิญกับปัญหา ไปที่พระคำเพื่อรับคำแนะนำ คำปรึกษา และคำตอบ อันดับแรกให้ตระหนักถึงการอธิษฐาน เมื่อคุณอธิษฐาน ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าพระคำกล่าวอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ พระคำของพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณนั้นจะถูกปลุกเร้าขึ้นภายในคุณ และพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำให้คุณจำพระคำของพระองค์ได้ในวิญญาณของคุณ พระองค์จะทรงปลุกเร้าให้พระคำนั้นตื่นขึ้นภายในคุณ ดังนั้นพระคำคือสิ่งที่คุณต้องการ ซึ่งรับประกันความสำเร็จของคุณเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    วิญญาณของข้าพเจ้าถูกสร้างขึ้นและได้รับกำลังเมื่อข้าพเจ้ามองดูอยู่เสมอในกระจกของพระเจ้า และให้พระคำเป็นที่หนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้า! เมื่อข้าพเจ้าทำเช่นนั้น ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจะประจักษ์ชัดให้ทุกคนได้เห็น! สรรเสริญพระเจ้า! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed