วันพุธที่ 25 กันยายน 2019

บังเกิดเข้าสู่อาณาจักรฝ่ายวิญญาณ
Born Into The Supernatural Realm

“และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:12-13)

     เมื่อพระเยซูเดินบนแผ่นดินโลกนี้พระองค์ดำเนินชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้า ชีวิตและพันธกิจของพระองค์นั้นอัศจรรย์และเหนือธรรมชาติ พระองค์เลี้ยงผู้ชายห้าพันคนด้วยอาหารกลางวันของเด็กชายตัวเล็กๆ (ไม่นับผู้หญิงและเด็ก) พระองค์เรียกคนให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เดินบนน้ำ ฯลฯ พระองค์ทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติอื่นๆ อีกมากมายซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพื่อเรา

แต่นี่คือประเด็น สิ่งมหัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์สำหรับพระองค์ แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นการสำแดงออกถึงชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ทำและวิธีที่พระองค์ดำเนินชีวิตสำแดงให้เห็นถึงวิธีที่เราควรดำเนินชีวิตและทำหน้าที่ในทุกวันนี้ เพราะว่าเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าในตอนนี้ การบังเกิดใหม่ทำให้เราบังเกิดเข้าในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักที่ซึ่งสิ่งที่เหนือธรรมชาติเป็นธรรมชาติสำหรับเรา

ดังนั้นเช่นเดียวกับพระเยซู ชีวิตทั้งหมดของคุณทุกวันควรเป็นบ่อที่ไหลไม่หยุดของสิ่งมหัศจรรย์และเหนือธรรมชาติ ทุกการเคลื่อนไหวของคุณ ทุกย่างก้าวที่คุณเดิน ทุกคำที่คุณพูด ควรเป็นการไหลออกมาของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ! นี่เป็นเพราะพระคำของพระเจ้านั้นชัดเจนว่า “…พระองค์ทรงเป็นเช่นไร (พระเยซู) เราทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้” (1 ยอห์น 4:17)

เรามีชีวิตแบบเดียวกับที่พระองค์มี ฤทธิ์อำนาจของพระองค์อยู่ในตัวคุณ กำลังทำงานอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าพระองค์อยู่ในตัวคุณ แต่คุณต้องเรียนรู้วิธีที่จะปล่อยให้ไหลออกไปสู่โลกนี้ พระเจ้าทรงทำงานอยู่ภายในคุณ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องทำให้ความคิดของคุณท่วมล้นไปด้วยพระคำของพระเจ้าและความคิดจากพระวิญญาณของพระเจ้า! จงตั้งใจฝึกฝนชีวิตของพระเจ้าโดยการดำเนินชีวิตออกมาจากพระคำ หลายคนดำเนินชีวิตเหมือนคนธรรมดาเนื่องจากไม่รู้พระคำ (สดุดี 82:5) จงศึกษาและใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรับพระพรของชีวิตที่เหนือธรรมชาติในพระคริสต์และดำเนินชีวิตในแผ่นดินนั้นทุกๆ วัน!

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์เกิดมาจากเมล็ดแห่งพระคำของพระเจ้าที่ไม่สามารถเสื่อมสลายได้ ดังนั้นข้าพระองค์จึงเชื่อมต่อกับพระคำ เพราะว่าในนั้นมีสุขภาพ ความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้าในชีวิต ขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและใคร่ครวญพระคำ มรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ก็ถูกเปิดเผยสำแดงแก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็เดินในความเป็นจริงนั้น ข้าพระองค์กำลังดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:16-17; 1 โครินธ์ 3:21-22; 2 เปโตร 1:2-4


Comments are closed