พุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2016

ตกลงกับพระเจ้าก่อน
Settle It With The Lord First
“…คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล” (ยากอบ 5:16)

    มีพี่น้องท่านหนึ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณและตัดสินใจที่จะปฏิบัติความเชื่อของเขา ท้องฟ้าที่มืดมิดและมีทีท่าว่าฝนจะตก เขาก้าวออกไปหน้าบ้านและสั่งให้ฝนไม่ตก แต่ไม่นานนักฝนก็เริ่มตกลงมา เขาสั่งให้ฝนหยุด แต่ยิ่งเขาสั่งคำสั่งนั้นไป ฝนก็ตกหนักมากขึ้น และเขาก็ตัวเปียกมากขึ้นเขาได้อ่านว่าเอลียาห์หยุดฝนไม่ให้ตกถึงสามปีครึ่ง (1 พงศ์กษัตริย์ 17) ดังนั้นเขาจึงคิดว่า “ถ้าเอลียาห์สามารถทำได้ ทำไมฉันถึงจะทำไม่ได้?” แต่มีบางสิ่งที่ชายหนุ่มคนนั้นไม่เข้าใจ

ถ้าคุณศึกษา 1 พงศ์กษัตริย์ 17 คุณอาจคิดว่าเอลียาห์เพียงแค่ออกไปและสั่งไม่ให้ฝนตก ออกไปจากพระราชวังของอาหับ และเมฆก็หายไป ยากอบ 5:17 แสดงให้เราเห็นว่ามีอะไรมากกว่านั้น “…ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน” ก่อนที่เอลียาห์จะสั่งไม่ให้มีฝน เขาได้ตกลงเรื่องนี้กับพระเจ้าแล้ว เขาได้มีชัยชนะกับพระเจ้าในคำอธิษฐานในห้องชั้นในของเขา เป็นการอธิษฐานที่สนทนาไปมากับพระเจ้า เพราะว่าไม่ใช่สิทธิหน้าที่ของมนุษย์ในการทำให้ฝนหยุดหรือตก

พระเยซูได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนในมัทธิว 5:45 ว่าการทำให้ฝนตกนั้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้า “เพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” สิ่งที่เอลียาห์ทำคือการบอกเหตุผลของเขาต่อพระเจ้าในคำอธิษฐาน และพระเจ้าทรงตอบคำร้องทูลของเขา

นี่คือสิ่งที่คุณทำเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือปัญหา ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ คุณจะต้องมีชัยชนะในการอธิษฐานก่อน จะต้องมีช่วงเวลาของการอธิษฐานอย่างจริงจัง จริงใจ การอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณ พระคำบอกว่าการอธิษฐานเช่นนั้นทำให้ได้รับฤทธิ์เดชและการเคลื่อนไหวอย่างมาก (ยากอบ 5:16)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    สรรเสริญพระบิดา เป็นความยินดีในใจของข้าพระองค์ที่ได้รู้ว่าข้าพระองค์สามารถบอกเรื่องราวปัญหาของข้าพระองค์กับพระองค์ ในคำอธิษฐานที่จริงใจอย่างต่อเนื่อง และมีชัยชนะเหนือสถานการณ์ที่ไม่ดี ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่ยอดเยี่ยมนี้ และสิทธิ์ที่จะได้รับการรับฟังทุกครั้งที่ข้าพระองค์สั่งในนามของพระเยซู สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 1:18; 43:26; 38:1-2


Comments are closed