เสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2018
จงไวในการประพฤติ
Be Quick To Act

แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง (ยากอบ 1:22)

     วิธีการหนึ่งที่จะทำให้พระคำของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของคุณก็คือ รีบประพฤติตามโดยไว ไม่ลังเลหรือชักช้าที่จะประพฤติตามพระคำ หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ พวกเขาช้าหรือลังเลที่จะประพฤติตามพระคำ

ไม่ว่าคำสั่งใดที่พระเจ้าประทานแก่คุณ อาจจะเป็นการดลใจที่มาถึงคุณ ขณะเมื่อคุณศึกษาพระคำหรือฟังคำเทศนา คำสอนในคริสตจักร จงตอบสนองอย่างรวดเร็ว นั่นคือความเชื่อ การตอบสนองเช่นนั้นได้รับความสนใจจากพระเจ้า เมื่อคุณตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อพระเจ้า พระองค์ก็ตอบสนองคุณอย่างรวดเร็วเช่นกัน

พระคัมภีร์กล่าวว่า “อย่าขัดขวางพระวิญญาณ” (1 เธสะโลนิกา 5:19) นั่นหมายความว่าคุณสามารถขัดขวางพระวิญญาณ เมื่อพระองค์พยายามเร้าใจให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะลังเลหรือไม่ตอบสนอง เมื่อความเชื่อของคุณถูกเร้าขึ้นมา นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังทำงานในคุณ ทำทันทีไม่ว่าคำสั่ง คำแนะนำ หรือคำชี้แนะที่พระองค์ให้คุณคืออะไร แม้จะรู้สึกไม่อยากทำก็ตาม

ลองคิดถึงสิ่งนี้ ชายคนที่มือลีบและไม่สามารถขยับมือได้ พระเยซูตรัส “จงเหยียดมือออกเถิด” ถ้าชายคนนั้นมัวคิดหาเหตุผลเกี่ยวกับคำสั่งนี้แทนที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว บางทีเขาอาจจะพลาดจากการอัศจรรย์ เปโตรและยอห์นทำสิ่งเดียวกันกับชายขอทานที่ประตูงาม

หลังจากที่เปโตรทำพันธกิจรักษาเขาแล้ว เปโตรก็จับมือของเขาพยุงขึ้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “… ในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลัง” ชายคนนี้ฉลาด เขากล้าที่จะทำตามการรักษา “เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหาร พร้อมกับเปโตรและยอห์น ทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้า” (ยอห์น 3:8)

อย่าชะงักหรือลังเลใจในการประพฤติตามพระคำของพระเจ้า จงฉลาดที่จะตอบสนองด้วยใจกล้า และรวดเร็ว ทำตามพระคำ เพราะนั่นคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์จะประพฤติตามพระคำของพระองค์โดยไว ให้พระคำของพระองค์เกิดผลในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการเติมเต็มด้วยพระคำ ในการเงิน สุขภาพและครอบครัว ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความเข้มแข็ง รับการเสริมพลังเพื่อพระสิริ นี่เป็นชีวิตที่ข้าพระองค์มีโดยพระคำของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : สุภาษิต 13:15; สุภาษิต 13:13


Comments are closed