จงเพลิดเพลินไปกับการเดินทางในชีวิต
Enjoying Life’s Journey

ขโมย​นั้น​ย่อม​มา​เพื่อ​จะ​ลัก ฆ่า และ​ทำลาย เรา​มา​เพื่อ​พวก​เขา​จะมีและเพลิดเพลินกับ​ชีวิต​และมีอย่าง​ครบ​บริ​บูรณ์ (จนเต็ม จนล้นออกมา) (ยอห์น 10:10 ฉบับ AMPC)

ฉันชอบนั่งที่นั่งริมหน้าต่างบนเครื่องบินเสมอ ที่นั่งริมหน้าต่างให้มุมมองที่ดี มันเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่คุณเห็นจากที่สูง เช่น น้ำแข็งอันกว้างใหญ่ของอาร์กติก ยอดเขาที่ส่องประกายของเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาแอนดีส เมฆฯลฯ ทุกครั้งที่ฉันมองออกไป และลิ้มรสความงดงามและความอัศจรรย์ของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง ฉันพูดว่า “สรรเสริญพระบิดา พระองค์ช่างอัศจรรย์จริงๆ! มีสิ่งที่งดงามอยู่มากมาย!”

ดังนั้นก่อนที่จะไปถึงปลายทางของฉัน ฉันเพลิดเพลินไปกับการเดินทางชีวิตก็เป็นเช่นนั้นด้วย นั่นคือการเดินทางที่จะเพลิดเพลิน ระหว่างเวลานี้และเมื่อองค์เจ้านายเสด็จกลับมา มีความชื่นชมยินดีมากมายให้เพลิดเพลิน ดังนั้นจึงไม่มีใครที่ควรดำเนินชีวิตที่ผิดหวัง ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะสนใจในสิ่งที่งดงามทุกอย่างและผู้คนรอบตัวคุณ และเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้น คุณก็จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทุกวัน

เป็นทางเลือกที่ฉลาดเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเพลิดเพลินไปกับชีวิตของคุณและตัวคุณเอง แม้ในสิ่งที่เรียบง่ายบางคนไม่ได้แม้แต่เพลิดเพลินไปกับอาหารของพวกเขา พวกเขารีบเร่งด้วยความโกรธเสมอ บางคนตื่นขึ้นมาด้วยความโกรธ แม้ในขณะขับรถหรือเดินทางไปทำงาน ธุรกิจ หรือโรงเรียน พวกเขาโกรธ ไม่พอใจ และผิดหวัง พวกเขาไม่สนใจความรักและความงดงามรอบตัวของพวกเขา

อ่านข้อข้อพระคัมภีร์หลักของเราอีกครั้ง พระเยซูเสด็จมาเพื่อให้เรามีและเพลิดเพลินไปกับชีวิต! การเพลิดเพลินไปกับชีวิตของคุณไม่ใช่แค่การไปดูเกมโชว์ หรือดูตลก หรือมีส่วนร่วมในการผจญภัย แต่หมายถึงการเพลิดเพลินไปกับทุกช่วงเวลาของการเดินทางในชีวิต นั่นคือเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งที่คุณทำ ตราบใดที่มันสอดคล้องกับชีวิตของพระเจ้า เพราะว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และคุณรู้ว่าพระเจ้ากำลังทำให้ความฝันของพระองค์สำเร็จผ่านทางคุณ

พระเจ้าได้มอบชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีให้แก่คุณ แต่คุณมีความรับผิดชอบในการสำแดงสิ่งนี้ออกมา จงให้ความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏชัดในชีวิตของคุณด้วยการเปล่งประกายที่สำแดงออกถึงสันติสุขของพระเจ้าในตัวคุณอย่างเต็มที่ จงตัดสินใจเลือกที่จะเพลิดเพลินไปกับทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานทุกสิ่งให้ฉันเพลิดเพลินอย่างล้นเหลือ พระองค์ได้นำฉันเข้าไปสู่ชีวิตแห่งการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและพระสิริ ไม่มีอะไรที่ดีเกินไปสำหรับฉัน ฉันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในวันนี้ด้วยการดำเนินชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของความชอบธรรม สุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จที่ฉันมีในพระคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 ทิโมธี 6:17; อิสยาห์ 12:3; โรม 14:17; สุภาษิต 17:22


Comments are closed