จงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวเอง(2 โครินธ์ 13:5)

มีคนที่คิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอนุญาตให้เกิดภัยพิบัติหรือมีส่วนในความโชคร้ายที่ผู้คนต้องทนทุกข์ มันเหมือนเพื่อนที่คร่ำครวญว่า “ฉันกำลังออกไปรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ทำงานเพื่อพระองค์ทุกวัน ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังอนุญาตให้มารฆ่าลูกของฉัน” แต่นั่นไม่เป็นความจริง! องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มีส่วนในความชั่วร้ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้คน นี่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของพระองค์ พระองค์เป็นความรักที่สำแดงออกเป็นตัวบุคคล ไม่มีความมืดในพระองค์

อะไรก็ตามที่คุณทนทุกข์ที่ไม่ได้สอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระคริสต์ในข่าวประเสริฐไม่ได้มาจากพระเจ้า ชีวิตคือเรื่องฝ่ายวิญญาณ และคุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและวิธีการใช้ความเชื่อของคุณ พระเยซูตรัสใน มัทธิว 17:20 ว่า “…ถ้า​พวก​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​เท่า​เมล็ด​มัส​ตาร์ด​เมล็ด​หนึ่ง พวก​ท่าน​จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​เคลื่อน​จาก​ที่​นี่​ไป​ที่​โน่น’ มัน​ก็​จะ​เคลื่อน​ไป และ​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​ไป​ไม่​ได้​สำ​หรับ​พวก​ท่าน​จะ​ไม่​มี​เลย” นี่เป็นการป่าวประกาศที่เต็มไปด้วยอำนาจอธิปไตย ดังนั้นคำถามก็คือว่าคุณกำลังทำอะไรกับความเชื่อของคุณ? คุณทำให้ความเชื่อของคุณทำงานอย่างไร?

พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่​คน​ชอบ​ธรรม​ของ​เรา​นั้น​จะ​ดำ​รง​ชีวิต​อยู่​ด้วย​ความ​เชื่อ…” ฮีบรู 10:38 การใช้ความเชื่อของคุณเพื่อจัดการกับวิกฤตการในชีวิตทุกวันเป็นความรับผิดชอบของคุณ ยากอบ 1:22 กล่าวว่า “แต่​จง​เป็น​ผู้​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​วจนะ ไม่​ใช่​เป็น​เพียง​ผู้​ฟัง​เท่า​นั้น มิ​ฉะ​นั้น​จะ​เป็น​การ​หลอก​ตัว​เอง” การทำตามพระคำคือกุญแจสำคัญ  คุณปฏิบัติตามความเชื่อของคุณโดย “การทำตาม” พระคำ เราเป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำ

ถ้าสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดผลอย่างที่คุณคาดหวัง นั่นไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบ เนื่องจากพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบ คุณจึงต้องตรวจสอบสิ่งอื่นว่าความผิดพลาดนั้นมาจากไหน เป็นได้ว่าคุณอาจไม่เข้าใจพระองค์หรือพระคำของพระองค์ดีพอ บางทีคุณอาจไม่ได้ทำในสิ่งที่พระองค์พูด หรืออาจจะไม่ใช่เวลาที่ถูกต้อง ดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่คุณจะต้องทำก็คือการตรวจสอบความเชื่อของคุณเองตามที่คุณได้อ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา

ชีวิตแห่งความเชื่อที่มอบให้แก่เรานั้นไม่ใช่การหลอกลวง องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ซ่อนอยู่หลังความเชื่อเพื่อที่พระองค์จะไม่ทำในสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์ได้ทำแล้ว ความเชื่อเกิดผลเสมอ ถ้าไม่เกิดผลก็แสดงว่านั่นไม่ใช่ความเชื่อ ดังนั้นจงทำให้ความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นโดยการเพิ่มพูนความรู้ของคุณในพระคำ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบและไม่มีความแปรปรวนและเงาแห่งการเปลี่ยนแปลงในพระองค์ ข้าพระองค์รับผิดชอบต่อชีวิตของข้าพระองค์ด้วยการทำให้ความเชื่อของข้าพระองค์เติบโตขึ้นผ่านทางพระคำและทำให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการใช้งาน ดังนั้นข้าพระองค์จึงทำให้เกิดชัยชนะและความมีชัยในทุกสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

สดุดี 18:30; 2 โครินธ์ 1:20; ฮีบรู 13:8; มัทธิว 24:35;  ยากอบ 1:17


Comments are closed