อังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2018

คุณเกิดมาพร้อมกับความชอบธรรม
YOU WERE BORN WITH RIGHTEOUSNESS

เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์ (โรม 5:17)

     ความชอบธรรมคือธรรมชาติของพระเจ้าและของขวัญจากพระเจ้า แต่ในความเป็นจริงที่สำคัญ สิ่งนี้เป็นของขวัญให้แก่คนที่ไม่มีพระเจ้า คริสเตียนไม่ได้ “รับ” ของประทานแห่งความชอบธรรม คริสเตียนบังเกิดอย่างชอบธรรม การยอมจำนนของเปาโลเกี่ยวกับความชอบธรรมในพระธรรมโรม และตามที่คุณได้พบในบทที่ 5 ข้อที่ 17 เป็นข้อโต้แย้งทั่วไปเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายตามที่อับราฮัมได้ถือว่าชอบธรรม และดังนั้นสำหรับเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ เราอาจเชื่อว่าสิ่งนี้ได้ถูกมอบให้แก่เราเป็นของขวัญ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่มาถึงเราเป็นของขวัญ

ยกตัวอย่างเช่น โรม 6:23 กล่าวว่า “เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ชีวิตนิรันดร์ได้ถูกมอบให้แก่คนบาป ไม่ใช่คริสเตียน นั่นคือสิ่งที่คนบาปได้รับเพื่อที่จะกลายเป็นคริสเตียน คริสเตียนคือคนที่มีชีวิตนิรันดร์ ไม่ใช่คนที่ “รับ” ของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ พระคัมภีร์กล่าวว่าใครก็ตามที่เชื่อมีชีวิตนิรันดร์ ทันทีที่คนเชื่อ ชีวิตนิรันดร์ก็เริ่มต้นในวิญญาณของเขา ดังนั้นชีวิตนิรันดร์จึงไม่ได้เป็น “ของขวัญ” ของเขาอีกต่อไป เขาบังเกิดเข้ามาสู่สิ่งนี้ เขากลับมีชีวิตกับสิ่งนี้เมื่อเขาต้อนรับพระคริสต์

สิ่งนี้เหมือนเมื่อคุณเกิดออกมาจากแม่ของคุณ คุณไม่ต้องรับของขวัญของชีวิตก่อนที่คุณจะกลายเป็นมนุษย์ คุณเกิดมาด้วยชีวิต-ชีวิตของมนุษย์! มิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับการกล่าวว่ามีชีวิตอยู่ จินตนาการถึงใครสักคนพูดว่า “ตอนนี้คุณเกิดมาจากแม่ คุณต้องได้รับของขวัญแห่งชีวิต” นั่นคือการใช้คำที่ผิด

ในทำนองเดียวกันตามกฎหมายทั้งโลกนี้ได้รับของขวัญแห่งความชอบธรรม เป็นของประทานที่มอบให้แก่ผู้ที่เชื่อซึ่งทำให้พวกเขายืนอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าโดยปราศจากความรู้สึกผิด, ความกลัว, ความต่ำต้อย หรือการกล่าวโทษ แต่มันเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตของคนที่บังเกิดใหม่แล้วเท่านั้น

อับราฮัมได้รับความชอบธรรมเป็นของขวัญ เขาได้รับการยกย่องด้วยความชอบธรรมสำหรับความเชื่อของเขา แต่คนที่บังเกิดใหม่บังเกิดเป็นคนชอบธรรม ดังนั้นเขาไม่สามารถ “รับ” เป็นของขวัญในสิ่งที่เขาเกิดมาพร้อมกับสิ่งนั้น นั่นคือบางอย่างที่มีอยู่ในตัวของเขาแล้วตามธรรมชาติ ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาที่รัก ขอขอบพระคุณสำหรับการดลใจในตัวฉันให้ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติแห่งความชอบธรรมในฉัน ซึ่งทำให้ฉันอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเหนือปัญหา, ความเสื่อมโทรมและสิ่งต่างๆ ในแง่ลบที่ทำลายชีวิต และฉันจะทำให้เกิดความชอบธรรมของพระองค์เหนือทุกสิ่งที่ฉันทำ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 5:19; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed