ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2017
คุณมองเห็นอะไร?
What do you see?

“จงเงยหน้าของเจ้า และมองดูรอบๆ..”. (อิสยาห์ 60:4)

     เมื่อคุณเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนของคุณ คุณจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ของความเชื่อของคุณ เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคน พระคำเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ดี เพราะว่าคุณได้รับการรับประกันว่าจะชนะเสมอ บางคนเห็นการต่อสู้แห่งความเชื่อแตกต่างออกไป พวกเขามองเห็นความท้าทายว่าเป็นความยากลำบากที่ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ ทุกครั้งที่บางสิ่งเกิดขึ้น พวกเขาร้องไห้ รู้สึกแย่สำหรับตัวเอง ถ้าเพียงคนเหล่านั้นทราบว่ามารร้ายชอบแค่ไหนที่จะเห็นพวกเขาร้องไห้ และเพลิดเพลินไปกับความไม่พอใจของพวกเขา พวกเขาจะไม่ให้ความพอใจกับมัน

จงตระหนักว่าในฐานะคริสเตียน พระคริสต์สถิตภายในคุณ นั่นทำให้คุณเป็นผู้ชนะตลอดชีวิต พระคำกล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) นี่เป็นความจริงในเวลาปัจจุบัน โรม 8:35-37 กล่าวว่า “แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ? ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำ และนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่า” แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย”

คุณไม่มีทางพ่ายแพ้ จงมองเห็นความท้าทายว่าเป็นก้าวกระโดดของคุณไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่ง 2 โครินธ์ 4:16-18 กล่าวว่า “ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ วัน เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์” สถานการณ์นั้น ไม่ว่าจะดูเหมือนว่ายากลำบากเพียงใด ก็เป็นเพียงชั่วคราวและเล็กน้อย นั่นคือสิ่งที่พระคำได้อธิบายไว้ และเป็นสิ่งที่คุณควรจะมองเห็นและตอบสนองต่อสิ่งนี้

จงเรียนรู้ที่จะหัวเราะไปในชีวิตของคุณ! ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับอะไรก็ตาม ยินดีเพราะว่าความยากลำบากเล็กน้อยนั้นจะทำให้เกิดพระสิริที่ถาวรนิรันดร์แก่คุณ นี่เป็นมรดกของคุณที่จะมีชัยชนะเสมอ ในทุกสถานการณ์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะคิดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันในด้านนอกของชีวิต ข้าพเจ้าจดจ่อที่นิรันดร์กาล ข้าพเจ้าจดจ่อในสิ่งฝ่ายวิญญาณ ข้าพเจ้าให้ความสนใจกับสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่เงาของมัน ข้าพเจ้ามองดูภายในที่ซึ่งพระเจ้าทรงสถิตอยู่ และมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งเป็นสิ่งนิรันดร์

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 1:1-3; 1 ทิโมธี 6:12


Comments are closed