เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน (มัทธิว 12:37) 

คำพูดแบบไหนที่ออกมาจากคุณและคุณเอาคำเหล่านั้นมาจากไหน? ทำไมคุณจึงพูดในสิ่งที่คุณพูด? นี่เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับหัวใจของคุณ ในฐานะที่เป็นคริสเตียน คุณควรตรวจสอบชีวิตของคุณเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำพูดของคุณ เพราะว่าคำพูดของคุณชี้จุดที่คุณอยู่ สิ่งเหล่านี้เปิดเผยลักษณะนิสัยของคุณ

ถ้าคำพูดของชายคนหนึ่งนั้นทำร้ายและกัดกิน นั่นคือสิ่งที่เขาเป็นจากภายใน แต่ถ้าคำพูดของคุณเปี่ยมไปด้วยพระคุณ พระเมตตา ยกชู และหนุนใจ นั่นเป็นลักษณะแห่งบุคลิกภาพของคุณ คุณเป็นลักษณะนิสัยของคำพูดของคุณ พระเยซูตรัสใน มัทธิว 12:35 ว่า “คน​ดี​ก็​เอา​ของ​ดี​มา​จาก​คลัง​แห่ง​ความ​ดี​ใน​ตัว​ของ​เขา คน​ชั่ว​ก็​เอา​ของ​ชั่ว​มา​จาก​คลัง​แห่ง​ความ​ชั่ว​ใน​ตัว​ของ​เขา” ในฐานะที่เป็นคริสเตียนคุณมีขุมทรัพย์ที่ดีอยู่ภายในตัวคุณเนื่องจากธรรมชาติของพระเจ้าของคุณในพระคริสต์ มีความเป็นเลิศอยู่ในวิญญาณของคุณ ดังนั้นเมื่อคุณพูดก็ควรจะออกมาจากความอุดมสมบูรณ์นั้น

พระเยซูยังตรัสอีกด้วยว่า “และ​ให้​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​เรา​ดื่ม ตาม​ที่​มี​คำ​เขียน​ไว้​แล้ว​ว่า ‘แม่​น้ำ​ที่​มี​น้ำ​ดำ​รง​ชีวิต​จะ​ไหล​ออก​มา​จาก​ภาย​ใน​คน​นั้น’ ” (ยอห์น 7:38) พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าพระองค์กำลังพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับ (ยอห์น 7:39) ดังนั้นการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณหมายความว่าคุณสามารถเปิดใช้แม่น้ำธำรงชีวิตซึ่งออกมาทางคำพูด คำพูดของพระเจ้า!

นี่หมายความว่าถ้าคริสเตียนพูดคำหยาบ ทะลึ่ง หรือขมขื่น เขาก็กำลังแสดงคุณลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงของเขา ยากอบ 3:11 บอกเราว่าน้ำจืดและน้ำเค็มไม่ได้ออกมาจากน้ำพุเดียวกัน สิ่งที่คุณมีคือน้ำจืดจากน้ำพุของพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวคุณ คุณไม่ได้มีน้ำกร่อย คุณมีแต่สิ่งที่ดีและพระพรภายในตัวคุณ ซึ่งจะถูกเปิดเผยทุกครั้งที่คุณพูด

คำพูดของคุณเป็นตัวชี้วัดที่แท้จริงถึงวุฒิภาวะของคุณในฐานะที่เป็นคริสเตียน “…ถ้า​ใคร​ไม่​เคย​ทำ​ผิด​ทาง​คำ​พูด [ไม่เคยพูดสิ่งที่ผิด] คน​นั้น​ก็​เป็น​คน​ดี​พร้อม​และ​สมบูรณ์แบบด้วย…” (ยากอบ 3:2 ฉบับ AMPC) ผ่านทางถ้อยคำ จงปล่อยให้สิ่งดีจากภายในของคุณไหลออกมาสู่โลกของคุณอย่างมากมาย จงนำการรักษาและชีวิตมาสู่ผู้อื่น จงนำความหวัง ความแข็งแกร่ง และความกล้าหาญมาให้แก่พวกเขา จงทำแผนภูมิเส้นทางของคุณในชัยชนะจากพระสิริไปสู่พระสิริด้วยถ้อยคำที่ดีที่เต็มไปด้วยความเชื่อของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ด้วยถ้อยคำที่ดีที่เต็มไปด้วยความเชื่อของฉัน ฉันทำแผนภูมิเส้นทางของฉันในชัยชนะจากพระสิริสู่พระสิริ โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันพูดชีวิตและพระปัญญาตลอดเวลา ฉันดำเนินชีวิตอยู่ในสุขภาพของพระเจ้า ความอุดมสมบูรณ์เหนือธรรมชาติ และในความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่อง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

2 โครินธ์ 4:13; มาระโก 11:23


Comments are closed