ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2017
คริสตจักร: เต็มด้วยพระสิริ ฤทธิ์เดช และฤทธานุภาพ
The Church: Full Of Glory, Power And Might
“ให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอานุภาพแห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทน และมีความอดทนในทุกสิ่ง พร้อมทั้งมีความยินดี” (โคโลสี 1:11)

     ข้อพระคำตอนต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของพระวิญญาณผ่านทางอาจารย์เปาโลสำหรับคริสตจักร และเนื่องจากเป็นคำอธิษฐานของพระวิญญาณ นั่นหมายความว่าได้รับคำตอบแล้ว จะเป็นสิ่งที่ผิดในตอนนี้ที่จะอธิษฐานว่า “พระเจ้า โปรดเสริมกำลังแก่ข้าพระองค์ด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้น” แต่ให้ยืนยันว่าคุณได้รับการเสริมกำลังแล้ว ไม่ใช่ฤทธานุภาพบางส่วน แต่ด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นโดยพระวิญญาณในตัวตนภายในของคุณ สิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่าเรามีฤทธิ์เดชมากเพียงไรในฐานะที่เป็นคริสเตียน เราได้รับกำลังด้วยความสามารถในการทำการอัศจรรย์ สรรเสริญพระเจ้า!

ทีนี้ถ้าสิ่งนี้กำลังพูดถึงทูตสวรรค์มีคาเอลที่ได้รับฤทธานุภาพทั้งสิ้น บางคนอาจจะพูดว่า “พระเจ้า นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม เพราะว่านั่นเป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่” แต่พระองค์กำลังพูดถึงเราในคริสตจักร คือคุณและข้าพเจ้า เราได้รับการเสริมกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้น นั่นหมายความว่าเรามีสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่มีขีดจำกัด ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรา เราเป็นผู้ที่ไม่สามารถพ่ายแพ้ได้

แม้ว่าในการที่ต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบ และการถูกข่มเหง เรามีความกล้าหาญสำหรับข่าวประเสริฐ มีกำลังภายในเราที่จะอดทนต่อสู้กับความยากลำบาก และยึดเอาพระพรทั้งสิ้นที่เราสามารถรับเอาไว้จากภายในได้ เราเต็มไปด้วยความยินดี โดยไม่ขึ้นกับสภาพทางร่างกายหรือสภาพแวดล้อมของเรา

นี่คือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ ไม่มีความอ่อนแอจากภายใน เป็นคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ คริสตจักรที่ร้องเพลง คริสตจักรที่เติบโตและมีชัยชนะ เต็มด้วยพระสิริ ฤทธิ์เดช และฤทธานุภาพ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นจากภายในโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเต็มด้วยการเจิม และข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานอยู่ภายในข้าพเจ้าอย่างมาก ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:20; 1 ยอห์น 4:4


58 Comments

 1. Posted 2017/08/11 at 17:05 | Permalink

  Thanks for the article
  MAS888

 2. Posted 2017/08/11 at 17:06 | Permalink

  viagra australia price drop

  [url=http://discountviagrapricel.com/]discount viagra[/url]

  discount viagra

  sex pills viagra

 3. Posted 2017/08/11 at 17:21 | Permalink

  cialis para mujeres venta

  [url=http://cialisdscountko.com/]cialis online[/url]

  cialis price

  we like it purchase of cialis

 4. Posted 2017/08/11 at 17:30 | Permalink

  viagra online milan

  [url=http://discountviagrapricel.com/]generic viagra[/url]

  viagra

  viagra bestellen gratis

 5. Posted 2017/08/11 at 18:03 | Permalink

  viagra 25mg experience

  [url=http://discountviagrapricel.com/]viagra buy[/url]

  discount viagra

  viagra results photos

 6. Posted 2017/08/11 at 18:13 | Permalink

  just try! cialis tablets

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cialis without prescription[/url]

  cialis online

  efectos del cialis generico

 7. MichaelHit
  Posted 2017/08/11 at 18:19 | Permalink

  Quite a few internet based essay expert services will employ low-budget freelance workers to create low good quality documents which might be useless for you to someone; they are in many instances copied from other resources web based or written by individuals who have an exceptionally inadequate grasp with the English language. We all the same use just the maximum trained English speaking writers to deliver you with incredible give good results every single time. They will likely do the job with you by means of our 24 hour seven days per week company to fully fully grasp precisely what you will want inside technique for creating providers. They can produce what you need next your company precise necessities devoid of virtually type of stopping up producing a unique seriously personalised essay. With many solutions these days using the internet it can be considered a challenging endeavor to pick the correct company for getting your essay written efficiently.

  The best custom made essay or dissertation creating still stands out as the absolutely most useful, we just utilize the most appropriate skilled webmasters and we offer your company that has a 100 % pleasure together with money back assure for your job.You will find never probability to you across choosing our company coupled with we will assure an individuals full as well as total satisfaction to ensure that you realize specifically where by to send back to get custom made report crafting whenever you up coming demand a fantastic essay or dissertation producing.

  [url=http://pruve.ca/essay-copy-writer-within-the-net-reasonably-priced/]http://pruve.ca/essay-copy-writer-within-the-net-reasonably-priced/[/url]

 8. Posted 2017/08/11 at 18:21 | Permalink

  viagra brand going generic

  [url=http://discountviagrapricel.com/]viagra generic[/url]

  viagra price

  viagra pharmacy discounts

 9. Posted 2017/08/11 at 18:23 | Permalink

  cialis prescrizione medica

  [url=http://cialisdscountko.com/]cialis cheap[/url]

  discount cialis

  cialis price comparison us

 10. Posted 2017/08/11 at 18:28 | Permalink

  viagra 12.5 mg effects

  [url=http://discountviagrapricel.com/]buy viagra[/url]

  buy viagra online

  boots stores that sell viagra

 11. Posted 2017/08/11 at 18:32 | Permalink

  safe dose cialis 20mg tablets

  [url=http://cialisdscountko.com/]discount cialis[/url]

  buy cialis

  only now cialis buy overnight

 12. Posted 2017/08/11 at 18:34 | Permalink

  thuoc cialis 5mg

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cheap cialis[/url]

  online cialis

  cialis 5 mg tadalafil nedir

 13. Posted 2017/08/11 at 18:40 | Permalink

  cialis 5 mg tadalafil nedir

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]buy cialis[/url]

  buy cialis

  cialis erfahrungswert

 14. MichaelHit
  Posted 2017/08/11 at 18:43 | Permalink

  So many using the web article solutions will hire inexpensive freelancers to produce very low top quality documents which might be Essays serviceof no use for you to someone; they’re repeatedly copied from other sources via internet or written by individuals who have an incredibly terrible grasp in the English language. We having said that employ just the maximum professional English talking writers to deliver you with incredible give good results every single time. They will get the job done along with you by our 24 hour seven times every week services to fully appreciate precisely what you will need around the technique for creating services. They are going to create what you need pursuing your very own precise preferences without having any method of critical developing a singular hugely individualized essay. With plenty of services on the market on the web it could be a daunting undertaking to settle on the correct assistance to acquire your essay published successfully.

  Which our personalized essay crafting on the other hand is definitely the relatively optimum, we use the most useful certified web owners and / or we offer you might using a entire gratification and even money back warranty for our own perform.You will find not at all risk to you personally of utilising very own service additionally we are going to be sure your company’s finish additionally whole satisfaction in order that you understand exactly just where to send back needed for personalized essay producing as you future might need a terrific article producing.

  [url=http://www.profession-spectacle.com/matter-research-projects-countrywide-core-for/]http://www.profession-spectacle.com/matter-research-projects-countrywide-core-for/[/url]

 15. Posted 2017/08/11 at 18:57 | Permalink

  prices viagra

  [url=http://discountviagrapricel.com/]generic viagra[/url]

  viagra

  viagra in india price

 16. Posted 2017/08/11 at 19:08 | Permalink

  cialis online polska

  [url=http://cialisdscountko.com/]cheap cialis[/url]

  discount cialis

  is the generic cialis the same

 17. Posted 2017/08/11 at 19:14 | Permalink

  cialis venta uruguay

  [url=http://cialisdscountko.com/]cialis online[/url]

  generic cialis

  cialis emule levitra

 18. Posted 2017/08/11 at 19:32 | Permalink

  cialis pills women
  buy generic cialis online
  cialis pills men
  [url=http://tadalafilnswww.com/]generic cialis[/url]
  buy cialis levitra viagra

 19. Posted 2017/08/11 at 19:40 | Permalink

  cialis niederlande ohne rezept

  [url=http://cialisdscountko.com/]cilais price[/url]

  cialis price

  es fiable el cialis generico

 20. Posted 2017/08/11 at 19:56 | Permalink

  generic cialis los vegas

  [url=http://cialisdscountko.com/]cialis price[/url]

  cheap cialis

  just try! cialis usa

 21. Posted 2017/08/11 at 20:25 | Permalink

  cialis 5mg cost per pill

  [url=http://cialisdscountko.com/]buy cialis[/url]

  discount cialis

  descuento canadiense cialis

 22. Posted 2017/08/11 at 20:29 | Permalink

  cialis acid reflux

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]generic cialis[/url]

  generic cialis

  cialis 20 canada

 23. Posted 2017/08/11 at 20:40 | Permalink

  can i post cialis into the uk

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cheap cialis[/url]

  cialis without doctor prescription

  india order cialis

 24. Posted 2017/08/11 at 20:40 | Permalink

  us pharmacy online cialis

  [url=http://cialisdscountko.com/]buy cialis[/url]

  discount cialis

  cialis 2.5mg generic

 25. Posted 2017/08/11 at 21:04 | Permalink

  post cycle therapy cialis soft

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cialis[/url]

  cialis generic

  cialis side effects forum

 26. Posted 2017/08/11 at 21:04 | Permalink

  comprar cialis 5mg paraguai

  [url=http://cialisdscountko.com/]cialis price[/url]

  cialis online

  only now cialis best buy

 27. Posted 2017/08/11 at 21:06 | Permalink

  order cialis phone
  buy generic cialis online
  buy cialis no prescription canada
  [url=http://cialisqks.com/#]buy generic cialis online[/url]
  ed pills cialis

 28. Posted 2017/08/11 at 21:12 | Permalink

  viagra bestellen via internet

  [url=http://discountviagrapricel.com/]generic viagra[/url]

  discount viagra

  pack viagra levitra trial

 29. Posted 2017/08/11 at 21:13 | Permalink

  try it free cialis

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]buy cialis[/url]

  cialis generic

  cialis 5mg take two

 30. Posted 2017/08/11 at 21:27 | Permalink

  cialis medicaments generiques

  [url=http://cialisdscountko.com/]cheap cialis[/url]

  cialis price

  can buy cialis uk

 31. Posted 2017/08/11 at 21:31 | Permalink

  cialis receta chile

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cialis[/url]

  online cialis

  cialis no generic

 32. Posted 2017/08/11 at 21:32 | Permalink

  ya hay cialis generico

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cialis[/url]

  cialis online

  35mg force culminate cialis

 33. Posted 2017/08/11 at 21:49 | Permalink

  farmacia online viagra espan

  [url=http://discountviagrapricel.com/]online viagra[/url]

  viagra generic

  viagra online buy you uk

 34. Posted 2017/08/11 at 21:50 | Permalink

  only for you best cialis

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cialis without prescription[/url]

  generic cialis

  only today buy pfizer cialis

 35. Posted 2017/08/11 at 21:56 | Permalink

  35mg force culminate cialis

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cialis generic[/url]

  buy cialis

  cialis price with insurance

 36. Posted 2017/08/11 at 21:57 | Permalink

  where to buy generic cialis online canada
  buy generic cialis online
  cheap cialis/ viagra levitra
  [url=http://tadalafilnswww.com/]buy generic cialis[/url]
  cialis pills toronto

 37. Posted 2017/08/11 at 21:59 | Permalink

  cialis fast shipping europe

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cialis without doctor prescription[/url]

  buy cialis

  cialis need prescription

 38. Posted 2017/08/11 at 22:00 | Permalink

  generic cialis los vegas

  [url=http://cialisdscountko.com/]buy cialis[/url]

  cheap cialis

  best buy cialis uk

 39. Posted 2017/08/11 at 22:08 | Permalink

  comment faire du viagra

  [url=http://discountviagrapricel.com/]buy viagra[/url]

  discount viagra

  buy viagra made by pflizer

 40. Posted 2017/08/11 at 22:16 | Permalink

  cialis 5 mg quanto custa

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]cialis online[/url]

  cialis

  buy cialis and ship overnight

 41. Posted 2017/08/11 at 22:18 | Permalink

  cialis soft tabs 100 mg

  [url=http://cialisdscountko.com/]cialis online[/url]

  buy cialis

  can i buy cialis in canada.

 42. Posted 2017/08/11 at 22:18 | Permalink

  viagra online fastest shipping

  [url=http://discountviagrapricel.com/]cheap viagra online[/url]

  viagra

  can buy viagra singapore

 43. Posted 2017/08/11 at 22:30 | Permalink

  cialis presentaciones espana

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]online cialis[/url]

  buy cialis

  cialis recommended

 44. Posted 2017/08/11 at 22:33 | Permalink

  soft tab viagra store

  [url=http://discountviagrapricel.com/]buy viagra online[/url]

  buy viagra online

  sildenafil viagra drugstore

 45. Posted 2017/08/11 at 22:33 | Permalink

  we use it cialis professional

  [url=http://cialisdscountko.com/]buy cialis online[/url]

  buy cialis online

  cialis precio espan

 46. Posted 2017/08/11 at 22:36 | Permalink

  acheter du cialis en espagne

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]buy cialis online[/url]

  cialis without doctor prescription

  cialis safe for long term use

 47. Posted 2017/08/11 at 22:54 | Permalink

  viagra cena na receptФ?

  [url=http://discountviagrapricel.com/]generic viagra[/url]

  viagra buy

  viagra 3000mg side effects

 48. Posted 2017/08/11 at 23:03 | Permalink

  dapoxetine cialis 80mg

  [url=http://cialisdscountko.com/]cilais price[/url]

  cheap cialis

  generic cialis e20 canada

 49. Posted 2017/08/11 at 23:07 | Permalink

  cialis y alopecia

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]buy cheap cialis[/url]

  cheap cialis

  commander cialis en europe

 50. Posted 2017/08/11 at 23:07 | Permalink

  Hello everyone, help to find all the personal data of
  [url=http://eskipsen.com/company/girona/miquel-martinez-giro-.html]Miquel martinez giro[/url] or
  [url=http://beltas.be/company/belgique/797306.html]Yves dehaene[/url] or
  [url=http://frmyfind.com/adresse/lorraine/amt-demenagement.html]Amt demenagement montpellier avis[/url] or
  [url=http://lasdirectorio.com/direccion/andaluca/cuadros-realejo.html]Cuadros realejo telefono[/url] with all data including phone number and residence

 51. Posted 2017/08/11 at 23:13 | Permalink

  commander cialis en belgiqu

  [url=http://cialisnoscriptg.com/]online cialis[/url]

  generic cialis

  cialis bestellen eu

 52. Posted 2017/08/11 at 23:17 | Permalink

  uk viagra generico in linea

  [url=http://discountviagrapricel.com/]online viagra[/url]

  buy viagra

  v viagra

 53. Posted 2017/08/11 at 23:19 | Permalink

  prescription cialis canada

  [url=http://cialisdscountko.com/]discount cialis[/url]

  cialis cheap

  can you buy cialis online

 54. Posted 2017/08/11 at 23:40 | Permalink

  cialis kaufen in italien

  [url=http://cialisdscountko.com/]cilais price[/url]

  cilais price

  vendo cialis alicante

 55. Posted 2017/08/11 at 23:48 | Permalink

  viagra shipping to china

  [url=http://discountviagrapricel.com/]cheap viagra[/url]

  cheap viagra online

  the cost for viagra

 56. numbershernsheim
  Posted 2017/08/12 at 00:03 | Permalink

  This is a great tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article!

  Best Mother of the Bride Dresses 2017

 57. luzbartholomew9
  Posted 2017/08/12 at 00:15 | Permalink

  Great blog you have here.. It’s difficult to find excellent writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!

  Floor Lenghth Evening Dreses I Recommended

 58. kristophereather
  Posted 2017/08/12 at 23:08 | Permalink

  Right now it looks like Expression Engine is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  Look This Backless Bridesmaid Dresses

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>