พุธ ที่ 10 มิถุนายน 2015

กำหนดชีวิตของคุณในทิศทางของพระเจ้า…ด้วยพระคำ
Steer Your Life In God’s Direction…With Words

“ความตายความเป็น อยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” (สุภาษิต 18:21)

    ทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราถูกเปิดเผยผ่านทางคำพูดหรือถ้อยคำ อย่างไรก็ตามหลายคนไม่เข้าใจถึงพลังของคำพูด หน้าที่หลักสำหรับปากและลิ้นของคุณคือการกำหนดชีวิตของคุณในทิศทางของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับคุณ จำไว้ว่าในพระคัมภีร์ได้บอกเราเกี่ยวกับพระเจ้าในปฐมกาล กล่าวไว้ว่า “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น” (ปฐมกาล 1:1-3)

ถ้อยคำแรกที่เราได้เห็นพระเจ้าทรงตรัสไม่ได้ตรัสกับบางคน แต่พระองค์เริ่มต้นโดยการพูดกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม พระองค์กำลังทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นผ่านทางคำพูดของพระองค์ แสดงให้เราเห็นว่าเราควรจะทำอย่างไรเกี่ยวกับคำพูด พระองค์ต้องการแสงสว่างและพระองค์ตรัสว่า “…จงเกิดความสว่าง” และความสว่างก็เกิดขึ้น พระองค์ได้ประทานความสามารถแก่เราในการพูดเพื่อที่เราจะสามารถเรียกสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างพระองค์ สิ่งที่เราต้องการเห็นในชีวิตของเราและในสภาพแวดล้อมของเรา ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำของคุณกำหนดตำแหน่งของคุณ สิ่งที่คุณพูดจะกำหนดที่ซึ่งคุณจะอยู่ในชีวิต นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องหลีกเลี่ยงการพูดในแง่ลบ ยกตัวอย่างเมื่อคริสเตียนคนหนึ่งประกาศความไร้ความสามารถของเขาโดยกล่าวว่า “ฉันไม่สามารถทำสิ่งนี้…สิ่งนั้นได้” เขาอาจคิดว่านั่นเป็นเพียงการใช้สำหรับบางเรื่องเท่านั้น แต่มันไม่ใช่เช่นนั้น! ถ้อยคำนั้นทำงานทันทีในวิญญาณของเขาและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแห่งสวรรค์ในตัวของเขา

นี่คือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนบางคนอยู่ในภาวะวิกฤติในเส้นทางแห่งความเชื่อของพวกเขา พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้จักพระคำแห่งความเชื่อ แต่พวกเขายังไม่ได้ผลลัพธ์ของพระคำในชีวิตของพวกเขา และทำให้พวกเขาสงสัยว่าทำไมถึงมีความขัดแย้งเช่นนั้น เหตุผลก็คือว่าพวกเขาได้ตั้งโปรแกรมในแง่ลบเข้าสู่วิญญาณของพวกเขาที่จำเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง และมีเพียงพระคำเท่านั้นที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

คิดและพูดอย่างถูกต้อง พูดตามพระคำ! ทำให้แน่ใจว่าถ้อยคำของคุณสอดคล้องกับการเปิดเผยของพระคำพระเจ้าอยู่ทุกเวลา โดยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปในทางของคุณจากพระสิริสู่พระสิริ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และสำหรับอิทธิพลของพระคำของพระองค์ในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพระองค์ และบนริมฝีปากของข้าพระองค์! โดยฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์บนริมฝีปากของข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์เต็มด้วยความงดงามทุกวัน จิตใจของข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ และข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; ฟิเลโมน 1:6


Comments are closed