อาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2017
กำหนดความสนใจและความชื่นชอบของคุณที่พระองค์
Set Your Attention And Affection On Him

“โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์..”. (ฮีบรู 12:2)

    กิจการบทที่ 3 บอกเราถึงเรื่องราวไม่กี่อาทิตย์หลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เปโตรและยอห์นกำลังไปที่พระวิหารเพื่อที่จะอธิษฐาน พวกเขาพบกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิด และนอนอยู่ที่ประตูพระวิหารเพื่อขอเงินจากคนที่เดินเข้าไปในพระวิหาร พระคำกล่าวว่า “เปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่า “จงดูเราทั้งสองเถิด”” (กิจการ 3:4) พูดอีกนัยหนึ่ง เปโตรกำลังบอกว่า “สนใจที่พวกเรา!”

ชายที่เป็นง่อยคนนั้นให้ความสนใจที่พวกเขาเพราะคาดหวังว่าจะได้เงิน แต่เปโตรไม่ได้มีเงินติดตัวอยู่ในเวลานั้นและกล่าวว่า “…“เงินและทองเราไม่มี แต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่าน คือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด” แล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้น ในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลัง เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหาร พร้อมกับเปโตรและยอห์น ทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้า” (กิจการ 3:6-8)

ใครก็ตามที่ให้ความสนใจของเขาที่พระเจ้าและพระคำของพระองค์จะได้รับการอัศจรรย์เสมอ สุภาษิต 23:26 กล่าวว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางทั้งหลายของเรา” พระเจ้าปรารถนาที่จะได้รับความสนใจจากคุณ พระองค์ทราบว่าถ้าพระองค์ได้รับความสนใจจากคุณ พระองค์จะทรงสามารถนำพาคุณไปในน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงมีไว้สำหรับคุณ พระองค์ทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ และชีวิตของคุณควรจะเป็นเช่นไร ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่คุณควรจะเป็นกังวล นอกจากจะมีชีวิตอย่างมั่นใจและมีความยินดีทุกวัน ในพระคำของพระองค์

ฟีลิปปี 4:6 กล่าวว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ” จงปฏิเสธที่จะยอมให้สิ่งใดดึงความสนใจของคุณไปจากพระเจ้าและจากพระคำของพระองค์ จดจ่อที่พระองค์และในสิ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัย จงเป็นผู้นำวิญญาณ ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์

ทั้งหมดที่คุณเป็น ทั้งหมดที่คุณมี อยู่ในพระองค์ทั้งสิ้น พระองค์ทรงเป็นเหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่ จงไว้วางใจพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ และพระองค์จะกำหนดย่างก้าวของคุณ และทำให้คุณดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์สำหรับคุณ ภาวนาในพระคุณและความรักของพระองค์ และพระองค์จะทำให้คุณอยู่ห่างไกลจากความยากลำบากของชีวิต

คำอธิษฐาน

    สรรเสริญพระบิดา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่! พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณา และในพระองค์ข้าพระองค์ได้พบกับความยินดีและสันติสุขตลอดไป ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์เท่านั้น และข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกิดความเข้าใจ ข้าพระองค์ยินดีที่ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ เพื่อทำให้พระองค์พอพระทัย และทำให้เกิดผลแห่งความชอบธรรม เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:20-22; สุภาษิต 23:26


Comments are closed