เกี่ยวกับหนังสือพระวจนะแห่งความจริง

หนังสือพระวจนะแห่งความจริงยังคงเป็นคู่มือแนะนำการดำเนินชีวิตที่บรรจุคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าไว้อย่างเข้มข้น
หนังสือเฝ้าเดี่ยวและคู่มือศึกษาพระคัมภีร์ที่ขายดีอันดับหนึ่งจำนวนหลานล้านเล่มได้ถูกแจกจ่ายไปยังประเทศต่างๆมากกว่า 160 ประเทศ ในกว่า 178 ภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาแอฟริกัน อารบิค จีนกวางตุ้ง โครเอเชียน ดัทช์ อังกฤษ ฟินนิช ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮินดี ไอซ์แลนดิค อิตาเลียน จีนกลาง พม่า โปรตุเกส รัสเซีย สเปน ซวาฮีลี และอีกนับไม่ถ้วน! และยังถูกแปลเป็นภาษาใหม่อีกเรื่อยๆซึ่งช่วยให้ผู้คนมากมายจากที่ต่างๆทั่วโลกสามารถเข้าถึงหนังสือเฝ้าเดี่ยวนี้ได้ อันเป็นการนำความไพบูลย์แห่งพระวจนะของพระเจ้าไปยังชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่บ่อยครั้งหนังสือเฝ้าเดี่ยวนี้จะได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “เทวฑูตส่งสาร (Messenger Angel)”

หนังสือเฝ้าเดี่ยวเล่มนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาการฝ่ายวิญญาณของคุณ นอกจากบทความที่เป็นการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้า สร้างแรงบันดาลใจและมีพื้นฐานบนพระวจนะแล้ว ในแต่ละฉบับประกอบได้ด้วยบทศึกษาพระคัมภีร์พิเศษรายสัปดาห์อีกด้วย ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้คำสำคัญต่างๆและใจความสำคัญและความหมายแฝงของคำในภาษาฮีบรูและกรีกในพระคัมภีร์อีกด้วย
คุณจะได้รับพลังกระตุ้นให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง และได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์และเตรียมพร้อมสำหรับประสบการณ์แห่งความสำเร็จและชัยชนะในแต่ละวันเมื่อคุณได้ใคร่ครวญตามแนวคิดต่างๆที่บรรจุอยู่ในหนังสือเฝ้าเดี่ยวของแต่ละเดือนซึ่งมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้