ข้อแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับการใช้หนังสือพระวจนะแห่งความจริง

หนังสือพระวจนะแห่งความจริงเป็นคู่มือแนะนำการดำเนินชีวิตที่มอบมุมมองที่สดใหม่จากพระวจนะของพระเจ้าให้กับคุณทุกวัน ในหนังสือเล่มหนึ่งนั้นประกอบด้วยหัวข้อในแต่ละวัน ข้อพระธรรมหลัก ข้อความสำหรับแต่ละวัน และถ้อยคำประกาศและตารางสำหรับการอ่านพระวจนะเป็นตอนๆสำหรับแต่ละวัน
 
จัดเวลาเงียบๆเพื่อใคร่ครวญหัวข้อประจำวันด้วยสมาธิและความตั้งใจ 
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการศึกษาหนังสือพระวจนะแห่งความจริงนั้นไม่ใช่เวลาที่คุณกำลังจะไปรับประทานอาหารกลางวันหรือเมื่อคุณกำลังเร่งรีบจะขึ้นรถ แม้ว่าสิ่งนี้จะดีกว่าการไม่อ่านเลยก็ตาม แต่ถ้าคุณทำอย่างนี้ คุณจะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านหนังสือพระวจนะแห่งความจริง คุณอาจจำเป็นต้องอ่านเสียตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อคุณจะไม่ต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนต่างๆ จงฝึกที่จะอ่านในเวลาเริ่มต้นวันใหม่ ไม่ใช่ตอนกลางวันหรือตอนเย็น จงเพิ่มระดับความตั้งใจต่อการศึกษาพระวจนะของคุณใหม่มากขึ้น อย่าศึกษาพระวจนะตอนที่คุณกำลังเร่งรีบ จงมีใจสงบนิ่งเมื่อคุณศึกษาพระธรรมแล้วคุณจะได้รับประโยชน์มากขึ้น

พูดประกาศถ้อยคำหรือกล่าวคำอธิษฐานออกมาดังๆ
สิ่งนี้ไม่เหมือนการอ่านให้ตัวเองฟัง คุณจำเป็นต้องพูดประกาศออกมาให้ตนเองได้ยิน นี่เป็นหนทางเดียวที่ถ้อยคำเหล่านั้นจะเกิดผลในชีวิตของคุณ มีชายหนุ่มคนหนึ่งได้เป็นพยานว่าหนังสือพระวจนะแห่งความจริงได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้อย่างไร ในทุกๆวันเขาจะอ่านถ้อยคำเหล่านั้นออกมาดังๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งถ้อยคำนั้นซึมเข้าสู่วิญญาณของเขา นี่คือทุกสิ่งที่เขาต้องการ ถ้อยคำประกาศประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่สร้างการอัศจรรย์ที่เกินจินตนาการให้เขา ความเจริญก้าวหน้าอย่างอัศจรรย์นั้นได้เกิดขึ้นในชีวิต ในครอบครัว และในทุกด้านของชีวิตเขา
ในทำนองเดียวกัน คุณจำเป็นต้องอธิษฐานออกมาดังๆด้วย อย่าอธิษฐานพึมพัมอยู่คนเดียวเพราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นเป็นถ้อยคำที่มีอำนาจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณใช้มันอย่างถูกต้อง ถ้อยคำอธิษฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และคุณจำเป็นต้องจริงจังกับถ้อยคำเหล่านี้ บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องกล่าวคำอธิษฐานเหล่านั้นซ้ำอีกครั้งในช่วงระหว่างวันเนื่องจากถ้อยคำเหล่านั้นได้สอนวิธีในการอธิษฐานให้กับคุณ

จงตัดสินใจที่จะศึกษาพระคัมภีร์และยึดมั่นที่จะศึกษาอย่างขยันขันแข็งและอย่างสม่ำเสมอ
จงอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปีโดยใช้ตารางการอ่านพระคัมภีร์สำหรับหนึ่งปี หรืออ่านให้จบภายในสองปีโดยใช้ตารางการอ่านพระคัมภีร์สำหรับสองปีก็ได้
คุณต้องตัดสินใจที่จะประพฤติตามคำแนะนำและคำสั่งสอนที่ได้มอบให้กับคุณผ่านหนังสือเฝ้าเดี่ยว บางครั้งในขณะที่คุณกำลังทำการศึกษาอยู่นั้น คุณอาจจะพบเคล็ดลับต่างๆที่อยู่ในบทความ จงตั้งใจที่จะประพฤติตามคำแนะนำเหล่านั้น นี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าคำแนะนำสั่งสอนเหล่านั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และคำสอนเหล่านั้นจะนำคุณทะยานขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นเมื่อคุณประพฤติตาม

จงมีความเชื่อและเฝ้าดูชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไป
จงมีความปรารถนาที่จะได้รับสิ่งต่างๆจากหนังสือพระวจนะแห่งความจริงให้มากขึ้นเพราะว่ายังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่มากกว่าสิ่งที่คุณได้รับมาแล้ว