วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

คำพูดเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
Words Are The Greatest Assets

จงนำถ้อยคำมาด้วย และกลับมาหาพระยาห์เวห์ จงทูลพระองค์ว่า ขอทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้น ขอทรงรับสิ่งดี และข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายผลแห่งริมฝีปาก (โฮเชยา 14:2)

คำพูดเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีค่ามากกว่าทองคำและเพชรมาก ไม่มีสิ่งใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและสถานการณ์ของคุณและให้ชัยชนะที่ถาวรในชีวิตแก่คุณได้มากกว่าคำพูด คำพูดที่เหมาะสม ทุกคนที่เข้าใจและทำตามความจริงข้อนี้ก็เกิดผลในชีวิต จงศึกษาพระคัมภีร์ นั่นคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ทุกคนที่เราอ่านและชื่นชมนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยถ้อยคำ

สิ่งใดที่สร้างหรือทำให้ดาวิดรุ่งเรือง? คำพูด! อะไรช่วยทำให้ดาวิดเอาชนะโกลิอัทได้ คุณอาจพูดว่า “หิน 5 ก้อน” ไม่ใช่ แต่คือคำพูด เมื่อเขาหยิบก้อนหินขึ้นมา เขาพึ่งพาคำพูด จงศึกษาเรื่องราวใน 1 ซามูเอล 17 เขาแน่ใจในการเอาชนะโกลิอัท เพราะว่าเขาเชื่อในคำพูด

คำพูดเป็นสิ่งต่างๆซึ่งแฝงไปด้วยพลังงานฝ่ายวิญญาณ โลกทั้งใบถูกสร้างขึ้นด้วยคำพูด และพระเยซูเองเป็นใคร? พระวาทะ! (ยอห์น 1:1) พระเยซูเป็นผลมาจากคำพูดของพระเจ้า ในพระคัมภีร์มีการอธิบายว่าโมเสสเป็นมนุษย์ที่มีอำนาจในการพูด พระเยซูก็ถูกบรรยายแบบนี้เหมือนกัน

จงลงทุนในชีวิตของคุณด้วยคำพูดมากกว่าที่คุณจะมองหาทองคำ และต้องการทดสอบคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทองคำแท้ จงลงทุนกับคำพูด จงเติมหัวใจความคิด และชีวิตด้วยคำที่มีคุณภาพที่เหมาะสม อย่าเก็บคำทุกประเภทไว้ในตัวของคุณ เพราะว่าคำพูดฆ่าและคำพูดให้ชีวิต โคโลสี 3:16 บอกว่าคุณควรจะเก็บคำพูดประเภทใดไว้ในตัวของคุณ ด้วยการบอกว่า จง​ให้​พระ​วจนะ​ของ​พระ​คริสต์​อยู่​ใน​พวก​ท่าน​อย่าง​บริ​บูรณ์.. จงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ (พระคำของพระเจ้า) ไว้ในหัวใจของคุณ (สุภาษิต 4:21)

อย่ายุ่งเกินกว่าที่จะศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่จะเรียนรู้และเก็บพระคำของพระเจ้าไว้ในตัวคุณ นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการในวันแห่งความทุกข์ยากและเพื่อชีวิตแห่งความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “จงนำถ้อยคำมาด้วย ” คุณไม่สามารถนำสิ่งที่ไม่อยู่ในตัวคุณไปด้วยได้ ดังนั้นจงลงทุนในทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่อยๆ นั่นคือในคำพูด! เมื่อคุณเผชิญหน้ากับวิกฤต อย่าร้องไห้ อย่าตกใจ จงพูดถ้อยคำ พระเยซูบอกว่าคุณจะมีสิ่งในที่คุณพูด (มาระโก 11:23) ดังนั้นจงพูดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

หัวใจของฉันเก็บพระคำของพระเจ้าไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ในตัวฉันซึ่งนำไปสู่ชัยชนะและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ชีวิตของฉันถูกสร้างให้สอดคล้องกับความคิด คำสั่งสอน ทิศทางและลิขิตชีวิตของพระเจ้าที่พระองค์สร้างขึ้นเพื่อฉัน ชีวิตของฉันยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพระสิริ ในพระนามพระเยซู ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:สุภาษิต 18:21; ปัญญาจารย์ 8:4; มัทธิว 12:37