วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม  2020

จงขนาบศัตรู
Rebuke The Adversary

ดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์ จากวิถีของมัน พวกมันรบกับสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 5:20)

ศิษยาภิบาลคนหนึ่งถูกส่งไปที่คริสตจักรเพื่อรับมอบหมายงานใหม่ เป็นคริสตจักรที่ไม่ได้เติบโตมาเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นเมื่อเขาเข้ามารับงานต่อ เขาจึงตัดสินใจอดอาหารและอธิษฐาน วันหนึ่งขณะที่เขากำลังอธิษฐานในอาคารคริสตจักร เขาเห็นสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่ง เป็นสัตว์ร้าย และเมื่อเขาหันไปที่มัน สัตว์ร้ายนั้นกล่าวว่า “ฉันจะไม่อนุญาตให้แกนำคนของฉันไป ฉันควบคุมคริสตจักรแห่งนี้มาหลายปีแล้ว” ศิษยาภิบาลนั้นตอบว่า “พวกเขาเป็นคนของพระเจ้า พวกเขาไม่ใช่คนของแก และแกจะออกไปจากคริสตจักรในวันนี้และจะไม่กลับมาอีก”

สัตว์ตัวนั้นโกรธแค้นและพุ่งเข้าหาเขา ศิษยาภิบาลป่าวประกาศอย่างไม่เกรงกลัวว่า “ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า จงออกไปเดี๋ยวนี้!” สัตว์ร้ายนั้นก็ล้มลงและกระโดดออกไปจากคริสตจักรและไม่กลับมาอีกเลย ในการนมัสการครั้งถัดมาเมื่อผู้คนมาที่คริสตจักร พวกเขาก็นมัสการและสรรเสริญพระเจ้าอย่างที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อน เห็นได้ชัดว่ามีการเคลื่อนไหวใหม่ของพระวิญญาณ และคริสตจักรก็เริ่มมีการเติบโตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มารได้ถูกไล่ออกไป

สมาชิกของคริสตจักรไม่ทราบว่ามีพลังที่ชั่วร้ายที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในคริสตจักร แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าที่ศิษยาภิบาลรู้ดีว่าควรทำอย่างไร เราจะไม่ต่อรองกับ “ปฏิปักษ์” ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของซาตาน (1 เปโตร 5:8) สิ่งนี้บอกบางอย่างแก่คุณ นั่นคือมันเป็นคนที่ต่อต้านคุณในทุกสิ่ง อย่าทนหรือปล่อยให้มันอยู่รอบตัวคุณ จงต่อต้านมัน

เอเฟซัส 6:12 กล่าวว่า “เพราะ​เรา​ไม่​ได้​ต่อ​สู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด แต่​ต่อ​สู้​กับ​พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอบ​ครอง พวก​ภูต​ผี​ที่​มี​อำ​นาจ พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอง​พิภพ​ใน​ยุค​มืด​นี้ ต่อ​สู้​กับ​พวก​วิญ​ญาณ​ชั่ว​ใน​สวรรค​สถานจงสังเกตว่า “เราไม่ได้ต่อสู้กับ…” ไม่ใช่ “ เราไม่ได้ต่อสู้เลย” หลายคนต่อสู้ดิ้นรนในชีวิต ไม่สามารถทำให้ฝันเป็นจริงได้ เนื่องจากไม่รู้ตัวว่าพวกเขาอยู่ในสงคราม เมื่อมีกำลังเข้ามาปะทะคุณ ก็แสดงว่ามีบางอย่างอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นจงใช้สิ่งที่คุณมี นั่นคือใช้พระนามของพระเยซู อย่ากอดอกและมองดูสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้น จงดำเนินการด้วยวิญญาณ นั่นคือจงขนาบปฏิปักษ์และรักษาสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันป่าวประกาศว่าซาตานไม่มีสิทธิอำนาจหรือพื้นที่ใดในชีวิตและในการงานของฉัน พระนามของพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจทั้งหมด ดังนั้นฉันจึงมีชัยในพระนามที่ไม่มีสิ่งใดต่อสู้ได้ของพระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 10:3-5; เอเฟซัส 6:11-13