วันเสาร์ที่ 18 มกราคม   2020

มีชัยชนะเสมอ
Always Victorious

แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา (2 โครินธ์ 2:14)

มีเหตุผลที่คริสตจักรเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกข่มเหงมากที่สุดในโลก นั่นคือซาตานกลัวสิ่งที่กำลังจะมาถึง และมันพยายามอย่างมากที่จะทำให้เกิดความกลัวในหัวใจของคนจำนวนมาก แต่มันล้มเหลว สิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ และมารไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นใหญ่กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือการเมือง

ในมัทธิว 16:18 พระเยซูตรัสว่า “…เรา​จะ​สร้าง​คริสต​จักร​ของ​เรา​ไว้และ​ประตูของ​นรกจะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสต​จักร​ไม่​ได้” คำว่า “ประตู” เป็นภาษาสัญลักษณ์ของการเผยพระวจนะสำหรับคำว่า “ฤทธิ์อำนาจและการครอบครอง” ดังนั้นฤทธิ์อำนาจของนรก การครอบครองของนรกจะไม่มีชัยเหนือคริสตจักร

ตั้งแต่เริ่มต้นคริสตจักรได้รอดพ้นและอดทนต่อการถูกข่มเหงที่เลวร้ายจำนวนมากและจะมีชีวิตยาวนานกว่าผู้ที่กล่าวร้ายคริสตจักร นั่นเป็นเพราะว่าพระคำของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนว่า แล้ว​ใคร​จะ​ให้​เรา​ขาด​จาก​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต์​ได้? จะ​เป็น​ความ​ทุกข์ หรือ​ความ​ยาก​ลำ​บาก หรือ​การ​เคี่ยว​เข็ญ หรือ​การ​กัน​ดาร​อาหาร หรือ​การ​เปลือย​กาย หรือ​การ​ถูก​โพย​ภัย หรือ​การ​ถูก​คม​ดาบ​หรือ? ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์​ว่า เพราะ​เห็น​แก่​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​จึง​ถูก​ประ​หาร​วัน​ยัง​ค่ำ และ​นับ​ว่า​เป็น​แกะ​สำ​หรับ​เอา​ไป​ฆ่าแต่​ว่า​ใน​เหตุ​การณ์​ทั้ง​หมด​นี้ เรา​มี​ชัย​เหลือ​ล้น​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​รัก​เรา​ทั้ง​หลาย (โรม 8: 35-37)

เราได้รับชัยชนะตลอดกาล เราบดขยี้การต่อต้านทุกอย่างและเอาชนะความยากลำบากทุกประการ นั่นเป็นพระพรที่อยู่เหนือคริสตจักร พระวิญญาณบริสุทธิ์คือเจ้านายของคริสตจักร และพระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์กำลังทำงานอยู่ใน กับ และผ่านทางเรา เป็นไปไม่ได้ที่เราจะล้มเหลว เราชนะตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่ม เราก็แค่เล่นตามบทที่ถูกเขียนไว้แล้ว ฮาเลลูยา!

ฉบับ Amplified ของข้อพระคัมภีร์หลักของเรากล่าวว่า แต่ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ ผู้ทรงนำเราในพระคริสต์ไปสู่ชัยชนะเสมอ [ในฐานะถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะของพระคริสต์…” นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เราอยู่ในขบวนพาเหรดแห่งชัยชนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือจดจ่ออยู่กับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า รับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นสมาชิกที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริและชัยชนะแห่งพระกายของพระคริสต์ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถถูกทำลายได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันก็ชนะ เพราะว่าพระคำทำให้ฉันชนะและรับรองชัยชนะของฉัน พระ​องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ในฉันยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก ฉันครอบครองและปกครองร่วมกับพระคริสต์ในวันนี้และเสมอไป ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 8:37-39; 1 ยอห์น 4:4; 1 โครินธ์ 15:57-58